Van start tot finish, integraal samenwerken

Tijdens een renovatie- en verbouwingsopdracht stuitte we op problemen met lekkage aan een aantal dakramen in een dak. De vraag was nu; wat te doen met deze ramen, wat is de beste oplossing voor ons op de lange termijn?

Integraal samenwerken

Een interessant vraagstuk omdat we deze vanuit meerdere disciplines (duurzaamheid, huisvesting/onderhoudsadvies en brandveiligheid) kunnen benaderen. Door dit te doen stellen we de opdrachtgever in de gelegenheid om een weloverwogen beslissing te nemen, die het beste bij hen past.

Advies per discipline

Vanuit de verschillende disciplines is er een advies gegeven, namelijk:

  • vanuit de discipline duurzaamheid was het advies om de dakramen te gaan isoleren.
  • vanuit de discipline huisvesting / onderhoudsadvies was het advies om de lekkage te verhelpen.
  • vanuit de discipline brandveiligheid kwam het advies de dakramen brandveilig dicht te maken.

Voordeel voor de opdrachtgever

Met dit alles omvattend advies, belicht vanuit verschillende perspectieven, kon onze opdrachtgever een weloverwogen beslissing nemen die het beste bij hen paste op de lange termijn. Een klein voorbeeld van hoe onze integrale aanpak een opdrachtgever goed geïnformeerd en onderbouwd advies geeft vanuit diverse disciplines. Dit kan bij grotere vraagstukken een groot voordeel voor de opdrachtgever opleveren. Denk hierbij aan iets direct kunnen regelen en geen dubbele kosten.

Meer nieuws