Netanalyse bij stroomproblematiek

Bij een van onze opdrachtgevers hebben wij het verzoek gekregen een netanalyse uit te gaan voeren om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te controleren. Er waren namelijk op meerdere verdiepingen en locaties in het gebouw problemen met de stroomtoevoer. Groepen vielen uit, waardoor gebruikers hun werkplekken niet meer konden gebruiken.

Wat is een netanalyse?

Bij een analyse van de netvoeding (netanalyse) kunnen we afwijkingen van de spanning en frequentie in kaart brengen. Aan de hand van de meetresultaten kunnen wij achterhalen waar eventuele problemen zitten. Vervolgens kunnen wij een advies aan de klant geven met hoe deze problemen opgelost kunnen worden.

Inventarisatie op locatie

Twee van onze adviseurs hebben op locatie geïnventariseerd welke afdelingen geïnspecteerd zouden moeten worden en hoeveel meters wij op deze locatie moesten gaan plaatsen.
Als eerst hebben wij een rondgang over diverse afdelingen gemaakt met de tekeningen van de groepenverdeling. Hierbij keken we naar hoe alles ingericht was en of er zichtbaar bijzonderheden waren omtrent het stroomgebruik en de aansluitingen.

Stroomverdeling niet juist benut

Tijdens de rondgang kwamen wij er al redelijk snel achter dat er waarschijnlijk geen problemen met het stroomnetwerk in het gebouw was, maar dat gebruikers de stroomverdeling in het gebouw niet op een juiste manier benutten.
Door wijzigingen in de opstelling en het vergroten van het aantal werkplekken was de verdeling en de belasting over de eindgroepen veranderd. Er zaten dus teveel werkplekken op bepaalde eindgroepen, waardoor deze overbelast raakten en afschakelden. Andere eindgroepen werden helemaal niet of zeer beperkt gebruikt.
Ook hebben we hier een aantal stekkerdozen gezien welke niet volgens de NEN1010 aangelegd waren. Dit zorgt voor een verhoogd brandrisico.

Advies vanuit DVTadvies

Wij hebben de klant geadviseerd om de werkplekken opnieuw te inventariseren en een nieuwe verdeling over de eindgroepen te maken. Ook hebben we geadviseerd om de stekkerdozen te laten aanpassen. Op deze manier zal de opdrachtgever geen last meer hebben met de stroomtoevoer en verlagen zij het brandrisico van de verkeerd aangelegde stekkerdozen.

Meer nieuws