Projectmanagement

Opdrachtgevers willen dat een project binnen de planning en het afgesproken budget afgerond wordt. Om dit te realiseren, moeten risico´s in kaart worden gebracht, obstakels worden gesignaleerd (en opgelost) en moeten beslissingen in alle fasen goed worden voorbereid. DVTadvies helpt u hier graag bij. Onze ervaren projectmanagers maken een integrale analyse van alle stappen die doorlopen dienen te worden om een project tot een goed einde te brengen en alle fasen op een soepele manier met elkaar te verbinden. Hiermee wordt het risico van tijd- en kostenverlies tot een minimum gereduceerd.

DVTadvies neemt tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase van een bouwproject de leiding. De projectmanager draagt hierbij zorg voor een goede communicatie tussen alle betrokken partijen en bewaakt bovendien de voortgang van het project. Of het nu nieuwbouw, verbouw of renovatie van een bouwproject betreft: allen verdienen een professionele aanpak. DVTadvies heeft ervaring met zeer gecompliceerde bouwprojecten en begeleidt uw project van initiatief tot realisatie en nazorg. Onze projectmanagers ontzorgen en ondersteunen u en zorgen ervoor dat het project goed verloopt. Aandacht voor financiële haalbaarheid en duurzaamheid zijn hierbij van groot belang. Wij sturen op geld, tijd, kwaliteit, organisatie, informatie en (mogelijke) risico’s. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor een succesvol project.

 

Bouwen voor de toekomst

Het minimaliseren van de invloed op het milieu krijgt ook bij bouwprojecten steeds meer aandacht. Energiezuinig ontwerpen, het gebruiken van minder bouwmaterialen en het verbeteren van het binnenklimaat hangen hier mee samen. Duurzaam bouwen is voor DVTadvies vanzelfsprekend. Wij adviseren u over gezond- en milieuverantwoord (ver-)bouwen. Samen met u bekijken we welke oplossingen geschikt zijn. Zo hebben wij bijvoorbeeld ervaring met warmte-koudeopslag, betonkernactivering en het gebruik van duurzame energiebronnen. Onder andere op basis van een BREEAM-onderzoek adviseren we u over het verduurzamen van uw gebouw.

 

DVTadvies: projectmanagement op maat

Dankzij onze deskundigheid, jarenlange ervaring en flexibiliteit zijn wij in staat complexe projecten te behandelen. Wij geven praktische en onafhankelijke adviezen en bewaken de planning en het budget. Tijdens het project wordt u ontlast van tijdrovende contacten met alle betrokkenen, zodat u zich kan focussen op uw core business. Wij managen het bouwproces, coördineren de communicatie tussen de betrokken partijen en lossen veel onderhanden bouwgerelateerde vraagstukken voor u op. Wij informeren u regelmatig middels overzichtelijke en bondige rapportages en zorgen ervoor dat u niet voor ongewenste verassingen komt te staan. DVTadvies beschikt over geavanceerde projectmanagementmethoden om projecten en werkzaamheden van klanten te beheren. Het organiseren, aansturen en beheersen van zeer uiteenlopende projecten is ons op het lijf geschreven. Iedere klant en elk project is uniek en DVTadvies biedt dan ook altijd maatwerkoplossingen.

DVTadvies biedt onder andere de volgende diensten op het gebied van projectmanagement:

 • Procesbegeleiding van ontwerpfase tot en met de uitvoering (of onderdelen);
 • Haalbaarheidsstudies;
 • Kosten- en batenanalyse;
 • Grondexploitaties;
 • Opstellen van een “Programma van Eisen”;
 • Opstellen van een technische omschrijving;
 • Opstellen van een ontwerp- en bouwplanning;
 • Coördinatie van bouwkundig- en installatietekenwerk;
 • Opstellen bestektekst;
 • Selecteren van aannemers;
 • Aanbesteden van werken;
 • Contractvorming en overeenkomsten;
 • Verkoopbegeleiding;
 • Project- en bouwkostenbewaking.

Contact

Wilt u meer weten over deze dienst of heeft u een andere vraag? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

CONTACT