Legionellapreventie

Wet- en regelgeving

Vanuit de wet- en regelgeving dient in Nederland legionellabeheer uitgevoerd te worden voor drinkwaterinstallaties bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en hotels. Bij natte koeltorens, zwembaden en bij bedrijfsprocessen, waarbij werknemers mogelijk met legionellabacteriën in contact kunnen komen, dient dit ook uitgevoerd te worden. Bij de bedrijfsprocessen waarbij dit voorkomt kan gedacht worden aan autowasstraten, benzinestations met douchegelegenheid, staalbedrijven en gebouwen met luchtbevochtiging. Op deze locaties is het risico voor legionella groter. Vandaar dat het voor deze bedrijven belangrijk is om een risicoanalyse en legionellabeheersplan te laten opstellen voor legionellapreventie. Dit is uiteraard om te voorkomen dat mensen besmet raken met legionella.

Legionella besmetting

Iemand kan besmet raken door legionella door middel van het inademen van de bacterie vanuit zeer kleine druppels water die door verneveling in de lucht zijn terecht gekomen, bijvoorbeeld bij het douchen. Per jaar raken er honderden mensen besmet met legionella, waarvan tientallen overlijden. Tevens houden anderen hier chronische klachten aan over.

DVTadvies gecertificeerd bedrijf

DVTadvies is een gecertificeerd bedrijf in de BRL 6010 Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties. Dit betekent dat DVTadvies een risicoanalyse en legionellabeheersplan op mag stellen voor bijvoorbeeld een zwembad, waarmee dit zwembad voldoet aan de wet- en regelgeving. In een legionellabeheersplan staan maatregelen die nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan. Hierbij kunt u denken aan correctieve maatregelen aan de installatie maar ook aan wekelijkse spoeling van de leidingen, temperatuurmetingen en keerklepcontroles. DVTadvies heeft al voor verschillende vastgoedbeheerders (zorgplicht) en campingeigenaars (prioritaire instelling) risicoanalyses en beheersplannen opgesteld.

Contact

Indien u een risicoanalyse en  legionellabeheersplan wilt laten opstellen voor uw bedrijf of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met één van onze experts via onderstaande contactgegevens. Of kijk voor meer informatie op onze dienstenpagina: Legionellapreventie (BRL 6010)