Legionellapreventie

Wet- en regelgeving

Vanuit de wet- en regelgeving moet in Nederland legionellabeheer uitgevoerd worden voor drinkwaterinstallaties bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en hotels. Bij natte koeltorens, zwembaden en bij bedrijfsprocessen, waarbij werknemers mogelijk met legionellabacteriën in contact kunnen komen, moet dit ook uitgevoerd worden.

Bij de bedrijfsprocessen waarbij dit voorkomt, kan gedacht worden aan autowasstraten, benzinestations met douchegelegenheid, staalbedrijven en gebouwen met luchtbevochtiging. Op deze locaties is het risico voor legionella groter. Vandaar dat het voor deze bedrijven belangrijk is om een risicoanalyse en legionellabeheersplan te laten opstellen voor legionellapreventie. Dit is uiteraard om te voorkomen dat mensen besmet raken met legionella.

Legionella-besmetting

Iemand kan besmet raken door legionella door middel van het inademen van de bacterie vanuit zeer kleine druppels water die door verneveling in de lucht zijn terecht gekomen, bijvoorbeeld bij het douchen. Per jaar raken er honderden mensen besmet met legionella, waarvan tientallen overlijden. Tevens houden anderen hier chronische klachten aan over.

DVTadvies gecertificeerd bedrijf

DVT is een gecertificeerd bedrijf in de BRL 6010 Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties. Dit betekent wij een risicoanalyse en legionellabeheersplan op mogen stellen voor bijvoorbeeld een zwembad, waarmee dit zwembad voldoet aan de wet- en regelgeving.

In een legionellabeheersplan staan maatregelen die nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan. Hierbij kunt u denken aan correctieve maatregelen aan de installatie maar ook aan wekelijkse spoeling van de leidingen, temperatuurmetingen en keerklepcontroles. DVTadvies heeft al voor verschillende vastgoedbeheerders (zorgplicht) en campingeigenaars (prioritaire instelling) risicoanalyses en beheersplannen opgesteld.

Contact

Wilt u een risicoanalyse en  legionellabeheersplan laten opstellen voor uw bedrijf? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van onze experts via onderstaande contactgegevens. Of kijk voor meer informatie op onze dienstenpagina: Legionellapreventie (BRL 6010)