Energiebesparings­onderzoek voor hotel in Eindhoven

Onderzoek naar energiebesparing: verplicht én nuttig!

DVTadvies heeft onlangs een energie­besparings­onderzoek opgemaakt voor een hotel in Eindhoven. Dit hotel wordt gezien als grootgebruiker, aangezien men jaarlijks een hoger energiegebruik dan 50.000 kWh aan elektriciteit heeft en meer dan 25.000 m3 aan aardgas.

Volgens het Activiteitenbesluit zijn deze ondernemingen verplicht om alle bekende energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Met behulp van een energiebesparingsonderzoek van DVTadvies krijgt dit hotel inzicht in alle kansrijke maatregelen. Enerzijds om te voldoen aan de wettelijke verplichting, anderzijds om kosten te besparen. Verplicht én tegelijk nuttig.

Stappen van een energiebesparingsonderzoek

Bij het opstellen van een energiebesparingsonderzoek hanteren wij een gestructureerde werkwijze.

  • Wij inventariseren het pand op locatie.
  • Bij het beoordelen van energiebesparende maatregelen gebruiken we de Erkende Maatregelenlijst. In dit geval de lijst voor de bedrijfstak Hotels en Restaurants, aangevuld met eigen maatregelen n.a.v. het bezoek.
  • Deze bevindingen rekenen wij door.
  • De resultaten werken we uit in een overzichtelijk rapport met o.a. een energiebalans en nuttige adviezen om kosten te besparen.

Energiebesparende maatregelen

Bij het Eindhovense hotel waren tijdens de bouw en de daaropvolgende renovatiewerkzaamheden al enkele energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan HR++ glas in aluminium kozijnen en warmteterugwinning uit ventilatielucht door middel van kruisstroomwarmtewisselaars.

Aanvullend op deze maatregelen konden wij nieuwe adviezen geven, zoals het isoleren van appendages en de gevel, het aanbrengen van ledverlichting in de gangen en hotelkamers, en het plaatsen van zonnepanelen.

In een heldere tabel is vervolgens per maatregel opgenomen hoe groot de mogelijke energiebesparing is en wat de CO2-reductie bedraagt. Verder gaven wij een investeringsraming, de kostenbesparing en de eenvoudige terugverdientijd. Het rapport gaf heldere conclusies en aanbevelingen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de voordelen van een energiebesparingsonderzoek? Wilt u zo’n onderzoek aanvragen voor uw hotel of een bedrijfspand? Neem dan contact op met onze ervaren adviseurs.

Meer nieuws over duurzaamheid