SCIOS scope 10 inspectie in een garagebedrijf

DVTadvies heeft onlangs een SCIOS scope 10 inspectie uitgevoerd in een garagebedrijf met carrosserie­­werkplaats.

Waarom SCIOS scope 10?

Met een SCIOS scope 10 inspectie bepaal je of het elektrisch materiaal een brandrisico vormt. Dit gebeurt volgens de NTA 8220-methodiek. Deze NTA 8220 is niet wettelijke verplicht, maar verzekeraars kunnen de toepassing van deze controlemethodiek eisen in een overeenkomst, zoals in bijvoorbeeld de polisvoorwaarden van een brandverzekering. Om het certificaat SCIOS scope 10 te behalen, moet je als bedrijf en inspecteur eerst geheel SCIOS scope 8 gecertificeerd zijn.

Hoe werkt een SCIOS scope 10 inspectie?

Voorafgaand aan de inspectiewerkzaamheden stelt DVTadvies eerst een inspectieplan op in overleg met de opdrachtgever, eigenaar en/of gebruiker. Nadat akkoord van de opdrachtgever inspecteren wij het gebouw conform het inspectieplan op brandrisico’s met elektriciteit als ontstekingsbron. Onze inspecteur legt zijn bevindingen vast in een rapport. Dat bevat onder andere:

  • De totale omvang van het elektrische materiaal.
  • Indien deel-locaties worden toegepast: de omvang van het elektrisch materiaal op de nauwkeurig en herkenbare beschreven deel-locaties of de locatie code die het bedrijf hanteert.
  • Afwijkingen t.o.v. het inspectieplan.
  • De inspecteur(s) die de inspectiewerkzaamheden heeft (hebben) uitgevoerd.
  • De gebruikte meetinstrumenten, met vermelding van merk, type en nummer volgens het kwaliteitssysteem van het inspectiebedrijf.
  • Tot slot het belangrijkste: de resultaten van de inspectie.

We uploaden het inspectierapport in een portaal, waar de gebruiker en verzekeraar het kunnen inzien. Geconstateerde gebreken moeten binnen 3 maanden worden hersteld en via een herinspectie worden bevestigd.

Periodieke audits

DVTadvies wordt jaarlijks gecontroleerd door een certificerende instelling, om te toetsen of wij nog volgens de gestelde normen (kwaliteitssystemen) werken. Tevens worden onze inspecteurs om de 18 maanden individueel geaudit op zowel kennis als vaardigheden. Deze persoonlijke audit van één van onze inspecteurs vond toevallig gelijktijdig plaats met de SCIOS scope 10 inspectie van het garagebedrijf met carrosserie werkplaats. De kantooraudit hadden wij begin augustus al goed doorlopen. Inmiddels heeft onze inspecteur ook zijn persoonsaudit goed doorlopen.

Meer informatie?

Wilt u ook een SCIOS scope 10 inspectie aanvragen of hier meer informatie over krijgen? Neem dan contact op met onze ervaren inspecteurs.

Meer nieuws over inspecties

Enkele klanten die wij helpen met SCIOS-certificering