Uitgebreide brandveiligheidsinspectie

Brandveiligheidsinspectie: breder dan een brandscan

Naast de brandscan biedt DVTadvies de mogelijkheid tot een uitgebreide brandveiligheidsinspectie. Waar het bij een brandscan vooral gaat om een visuele inspectie, omvat de uitgebreide brandveiligheidsinspectie een aanzienlijk breder traject, waarbij destructief onderzoek een belangrijk uitgangspunt is. We noemen dit ook wel een 100% inspectie, omdat het een brandveiligheidsinspectie inclusief rapportage, definitief ontwerp, uitvoeringsgereed ontwerp en advisering betreft.

Mogelijkheden bij een uitgebreide brandveiligheidsinspectie

Aan de basis van de uitgebreide brandveiligheidsinspectie ligt altijd een visueel én een destructief onderzoek inclusief uitgebreide (advies)rapportage. Deze rapportage omschrijft per onderdeel welke gebreken zijn geconstateerd, hoe deze kunnen worden verholpen en een kostenraming van de herstelwerkzaamheden.

Daarnaast biedt DVTadvies de volgende mogelijkheden:

  • Ontwikkeling van een volwaardig brandveiligheidsontwerp.
  • Zelfstandig vaststellen van het vergunde brandveiligheidsniveau.
  • Vervaardigen van benodigd tekenwerk (o.a. plattegronden met brandtechnische indeling, terreintekening met vereiste brandveiligheidsvoorzieningen).
  • Aanvragen van een omgevingsvergunning bouwen.
  • Controleren van documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten.
  • Steekproefsgewijs controleren op de uitvoering van het gehele project en slimme oplossingen aangedragen tijdens de uitvoering voor moeilijk uitvoerbare voorzieningen.
  • Advisering van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid.

Uitgangsdocument

Wij werken voor de uitgebreide brandveiligheidsinspectie met een uitgangsdocument. Dit document omschrijft de huidige situatie en kan als referentiekader dienen bij de opwaardering van de brandveiligheid.

"Geen omkijken naar het verzorgen van de maandelijkse controles van uw brandmeldinstallatie."

Rick Hoekema
BMI beheerder / Adviseur brandveiligheid

Legionellapreventie

Vanuit de wet- en regelgeving dient in Nederland legionellabeheer uitgevoerd te worden voor drinkwaterinstallaties bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en hotels.

Lees meer »