SCIOS scope 10 inspectie

Een keuring van elektrische installaties op brandrisico’s heet een SCIOS scope 10 inspectie. Deze inspectie gebeurt conform de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8220 en geeft u zicht op de eventuele brandrisico’s van elektrotechnisch materieel. Om de kwaliteit te waarborgen en vanwege de verplichting vanuit de verzekering komt de inspectie periodiek terug. Mocht de installatie niet voldoen of gebreken vertonen dan dient dit tijdig  hersteld te worden. Tijdig betekent binnen drie maanden naar de eis van de verzekering. 

Gevraagd vanuit de verzekeraar

Het is goed mogelijk dat uw verzekeraar om de NTA 8220 inspectie vraagt vanwege de brandverzekering. Kenmerkend voor de NTA 8220 is dat deze inspectie zich richt op het constateren van brandrisico’s die worden veroorzaakt door elektrische apparatuur.

De VIER-inspectie (Verzekering Inspectie Elektrische Risico’s) is met de invoering van de NTA 8220 komen te vervallen.

Verantwoorde inspecties van hoog niveau

U ontvangt bij DVTadvies altijd een inspectie op hoog niveau. Wij voeren de inspectie op de juiste wijze uit en maken op basis van de resultaten een duidelijke en geordende rapportage. Dit rapport vervult de verplichtingen volgens de SCIOS Scope 10 (conform Technisch Document 14). Deze kunt u gebruiken voor de verplichting vanuit de verzekering en tevens zal dit ook van belang zijn voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

SCIOS scope 10 gecertificeerd

DVTadvies heeft de SCIOS scope 10 praktijkaudit en systeemaudit goed doorstaan en mag daarmee deze inspectie uitvoeren. Wij werken alleen met vakbekwame inspecteurs die allemaal zijn gecertificeerd op basis van een persoonscertificering SCIOS scope 10.

Inhoud inspectie en rapport

Voorafgaand aan de inspectiewerkzaamheden stelt DVTadvies eerst een inspectieplan op in overleg met de opdrachtgever, eigenaar en/of gebruiker. Als dit akkoord is vanuit de opdrachtgever, inspecteren wij het gebouw conform het inspectieplan op brandrisico’s met elektriciteit als ontstekingsbron. Onze inspecteur legt zijn bevindingen vast in een rapport. Dat bevat onder andere:

 • De totale omvang van het elektrische materiaal.
 • Visuele inspectie en door meting en beproeving, inclusief thermografisch onderzoek.
 • Afwijkingen t.o.v. het inspectieplan.
 • De inspecteur(s) die de inspectiewerkzaamheden heeft (hebben) uitgevoerd.
 • De gebruikte meetinstrumenten, met vermelding van merk, type en nummer volgens het kwaliteitssysteem van het inspectiebedrijf.
 • Tot slot het belangrijkste: de resultaten van de inspectie.

We verstrekken een SCIOS scope 10 certificaat met een link naar het verstrekte inspectierapport. Geconstateerde gebreken moeten binnen 3 maanden worden hersteld en via een herinspectie worden bevestigd.

De verstrekte certificaten zijn geregistreerd bij de stichting SCIOS en inzichtelijk voor de verzekeraar.

Offerte aanvragen?

Als u geïnteresseerd bent in een SCIOS scope 10 inspectie voor uw bedrijfspand, maken wij voor u een vrijblijvende offerte op maat gemaakt voor uw bedrijfspand.

Voor het maken van een gerichte offerte vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

 1. Contactgegevens (bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer).
 2. Adressen, bouwjaar, aantal BVO, functie object, groepen en aantal verdeelkasten van de te keuren panden.
 3. Plattegronden met eventuele installatie tekening.
 4. Bijzondere installaties (foto’s) b.v.  Heating, Ventilation, Air Conditioning (HVAC) of verfopslag.
 5. Wie kunnen wij als verantwoordelijke voor de installaties bereiken voor vragen?
 6. Dient u deze aanvraag in op eigen initiatief of op verzoek van de verzekeraar?
 

“Het is zeer belangrijk hoe u elektrisch materieel bevestigt, zodat er geen brandrisico's zijn.”

Pieter Geerts
Inspecteur SCIOS scope 10 bij DVTadvies