Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Optimaal beheer met meerjarenonderhoudsplanning

Om uw locatie goed te kunnen beheren en de huidige situatie van de locatie inzichtelijk te maken is een Meerjarenonderhoudsplan (MOP of MJOP) een uitermate geschikt middel.

Een MJOP is een complete inventarisatie en inspectie van het gebouw, aangevuld met een prognose van het onderhoud op de meest belangrijke elementen. Op basis hiervan wordt een onderhoudsbegroting voor de komende 5 jaar opgesteld. Zo kan een gespreid onderhoudsbeleid worden gevoerd en hoge onverwachte uitgaven zo veel mogelijk worden voorkomen. Via o.a. het programma O-Prognose van Plandatis stellen wij de MJOP voor u op.

Bent u ook toe aan een MJOP?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Stappenplan MJOP

Op basis van de aanvraag verrichten wij de volgende werkzaamheden:

Stap 1: inventarisatie

We inventariseren welke gegevens er voor handen zijn. Aan de hand van een inventarisatielijst volgt een vaststelling van de staat van onderhoud van de bouwkundige onderdelen en technische installaties die in het gebouw aanwezig zijn.

Stap 2: technische inspectie

In overleg plannen we een afspraak om het complex te inspecteren. Vervolgens brengen we de bouwkundige staat in kaart, doen we een conditiemeting van de diverse bouwonderdelen en installaties en het maken overzichtsfoto’s.

Stap 3: opstellen MJOP

Bij stap 3 werken we de verzamelde gegevens uit in een meerjarenonderhoudsbegroting op basis van 5 jaar. Daarnaast geven we aanbevelingen en stellen we prioriteiten vast.

Stap 4: rapportages

Eerst wordt het conceptplan besproken met de opdrachtgever. Daarna stellen we de definitieve rapportage op en verzenden we die naar u.

Stap 5: updates

Een goed MJOP vereist een update. Tijden veranderen. Zo kunnen klimaatinvloeden wijzigen, wat gevolgen kan hebben voor de te nemen onderhoudsmaatregelen. Tevens kunnen de marktprijzen in het kader van de onderhoudskosten in de loop van de tijd veranderen. Een goed MJOP vereist dan ook een periodieke update. DVTadvies adviseert om jaarlijks het MJOP te updaten. Het MJOP wordt hiermee herzien en er wordt bepaald of het ingecalculeerde onderhoud écht noodzakelijk is of kan worden uitgesteld.

Legionellapreventie

Vanuit de wet- en regelgeving dient in Nederland legionellabeheer uitgevoerd te worden voor drinkwaterinstallaties bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en hotels.

Lees meer »