Inspecties aan elektrische laagspanningsinstallaties (NEN 3140 / SCIOS )

Verantwoorde inspecties van hoog niveau

Elektrische installaties moeten regelmatig worden gecontroleerd. Met het inspectierapport van DVTadvies kunt u als installatie-eigenaar aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze en met een hoog kwaliteitsniveau is gecontroleerd. Vanuit brandveiligheidsoverwegingen houdt ook de verzekeringsbranche dit scherp in de gaten.

SCIOS 8

Veel bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren, werken volgens de Criteria van Toezicht (CvT) of hebben een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. De CvT-regeling is komen te vervallen. In plaats van deze regeling is er nu voor alle bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren de SCIOS Scope 8 certificatieregeling, erkend door de Raad voor Accreditatie. DVTadvies heeft de SCIOS Scope 8 praktijkaudit en systeemaudit goed doorstaan en is daarmee NEN 3140 gecertificeerd.

“1 op de 3 branden wordt veroorzaakt door elek­triciteit. Het motiveert mij dat ik bijdraag aan veilige elektrische installaties.”​

Jeffrey van Spijker
Inspecteur NEN 3140 bij DVTadvies

Verantwoorde inspecties van hoog niveau

Elektrische installaties moeten regelmatig worden gecontroleerd. Met het inspectierapport van DVTadvies kunt u als installatie-eigenaar aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze en met een hoog kwaliteitsniveau is gecontroleerd. Vanuit brandveiligheidsoverwegingen houdt ook de verzekeringsbranche dit scherp in de gaten.

SCIOS 8

Veel bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren, werken volgens de Criteria van Toezicht (CvT) of hebben een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. De CvT-regeling is komen te vervallen. In plaats van deze regeling is er nu voor alle bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren de SCIOS Scope 8 certificatieregeling, erkend door de Raad voor Accreditatie. DVTadvies heeft de SCIOS Scope 8 praktijkaudit en systeemaudit goed doorstaan en is daarmee NEN 3140 gecertificeerd.

Legionellapreventie

Vanuit de wet- en regelgeving dient in Nederland legionellabeheer uitgevoerd te worden voor drinkwaterinstallaties bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en hotels.

Lees meer »