Inspecties aan elektrische laagspanningsinstallaties (NEN 3140 / SCIOS 8 )

Verantwoorde inspecties van hoog niveau

Het is belangrijk dat de elektrische installatie veilig is voor gebruik. Deze installatie moet u periodiek laten inspecteren en keuren. Dit gebeurt visueel en door meting en beproeving tijdens de inspectie van de elektrische installatie. Met het inspectierapport van DVTadvies kunt u als installatie-eigenaar aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze, conform wet- en regelgeving en met een hoog kwaliteitsniveau is gecontroleerd. Een NEN 3140 inspectie is niet verplicht. Echter is wel elke werkgever verplicht om aan de Arbowet te voldoen. In dit geval is een periodieke NEN 3140 inspectie een goede manier om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen.  

Criteria van Toezicht is vervallen

Veel bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren, werkten volgens de Criteria van Toezicht (CvT) of hebben een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. De CvT-regeling is komen te vervallen. In plaats van deze regeling is er sinds 2018 voor alle bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren de SCIOS Scope 8 certificatieregeling, erkend door de Raad voor Accreditatie. 

SCIOS Scope 8 gecertificeerd

DVTadvies heeft de SCIOS Scope 8 praktijkaudit en systeemaudit goed doorstaan en mag daarmee NEN 3140 inspecties uitvoeren volgens de SCIOS Scope 8. Wij werken alleen met vakbekwame inspecteurs die allen zijn gecertificeerd op basis van een persoonscertificering SCIOS Scope 8.

Wij worden periodiek geauditeerd op locatie en op kantoor door een certificerende instelling of wij nog steeds voldoen aan deze certificatieregeling.

Inhoud inspectie en rapport

In het rapport benoemen we de installatiegegevens. Vervolgens inspecteren we de schakel- en verdeelinrichting visueel, door meting en beproeving. Tevens nemen wij bij afwijkingen een normale en thermografische foto van de te inspecteren componenten en voegen deze toe in het rapport. Per onderdeel geven we aan of wij bijzonderheden hebben geconstateerd. We inspecteren de achterliggende installaties visueel, door meting en beproeving. Conform SCIOS scope 8 rapporteren wij de afwijkingen. Tot slot volgen de meetstaten van de schakel- en verdeelinrichtingen. Op verzoek van de opdrachtgever kunnen wij een separaat herstel- en aanbevelingen-overzicht toevoegen. Deze aanvulling behoort niet tot de SCIOS Scope 8 rapportage. 

Offerte aanvragen?

Als u geïnteresseerd bent in een NEN 3140 inspectie voor uw gebouw, maken wij voor u een vrijblijvende offerte op maat. Dit kan een offerte zijn voor een inspectie wel of niet conform de SCIOS Scope 8.

Voor het maken van een offerte die specifiek op u gericht is, vragen wij om de volgende informatie:

  1. Contactgegevens (bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer).
  2. Bouwjaar, adressen, aantal BVO, functie object, groepen en aantal verdeelkasten aan de te controleren panden.
  3. Wie is verantwoordelijk voor de inspectie en voorhanden voor vragen?
  4. Is de aansluitwaarde op het nutsbedrijf groter of kleiner dan 3x80A, 125A of een eigen trafo?

“1 op de 3 branden wordt veroorzaakt door elek­triciteit. Het motiveert mij dat ik bijdraag aan veilige elektrische installaties.”​

Jeffrey van Spijker
Inspecteur NEN 3140 bij DVTadvies