Duurzaam MJOP (DMJOP)

Wat is een DMJOP?

Wanneer u inzage wilt in mogelijke energiebesparende acties, geeft een DMJOP (een duurzaam meerjarenonderhoudsplan) hier een beeld van. Denk hierbij aan het installeren van HR++ beglazing dat wordt uitgevoerd in combinatie met het schilderen van bijvoorbeeld de kozijnen of het aanbrengen van spouwmuurisolatie.

De DMJOP geeft, net als de MJOP, een berekening van de kosten van het werk. De kosten worden gelijkmatig toegekend aan de aankomende 15 of 20 jaar.

Wanneer VvE’s een MJOP willen uitvoeren, kunnen zij hiervoor subsidie ontvangen. De subsidie bestaat hier uit 75% van het factuurbedrag (incl. btw). De subsidie kan echter nooit hoger liggen dan het maximale subsidiebedrag. De geldende voorwaarden en bedragen staan op de website van de Rijksoverheid over subsidie bij een duurzaam meerjarenonderhoudsplan: DMJOP

Aantal koopwoningen binnen verenigingMaximaal subsidiebedrag
1 of 2 woningen€750,-
3 of 4 woningen€750,-
Meer dan 4 woningen€ 1.500 + € 150 per extra woning met een maximum van € 5.400

Kijk op de website van het RVO voor de voorwaarden. DMJOP

Wat zijn de voordelen van het verduurzamen van uw gebouw?

  • De huisvestingskwaliteit verbetert.
  • De totale exploitatiekosten verminderen.
  • Energiebesparing en daardoor CO2-reductie.
  • De waarde van het vastgoed verbetert.
  • De levensduur van het gebouw wordt verlengd.
  • De eigenaar van het gebouw krijgt een beter imago.

Offerte?

Wilt u een offerte voor een DMJOP? Vul dan onderstaand contactformulier in. Graag ontvangen wij de volgende gegevens:

  • Uw contactgegevens (bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer).
  • Het aantal panden dat u wilt keuren, incl. adres, aantal BVO, bouwjaar en functie van het gebouw.
  • Plattegronden van de panden.
  • De gewenste uitvoerdatum.

Legionellapreventie

Vanuit de wet- en regelgeving dient in Nederland legionellabeheer uitgevoerd te worden voor drinkwaterinstallaties bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en hotels.

Lees meer »