Conditiemetingen (NEN 2767)​

Conditie meten conform NEN 2767

Een gedegen onderzoek en rapportage in de vorm van een NEN 2767 MJOP geeft gedegen inzicht bij u als gebouwbeheerder. In Nederland is een conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties conform de NEN 2767 standaard. Dit gebeurt door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode.

De registratie geschiedt bij ons door een gecertificeerde inspecteur. Deze stelt van ieder materiaal, elk element en iedere detaillering vast wat de eventuele gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit. Samenvoeging van deze objectief vastgestelde kenmerken leidt tot een conditiescore. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 is naar de maatstaf van de meeste vastgoedportefeuillehouders of gebruikers voldoende.

Conditiemeting (NEN 2767)

1 = zeer goed / nieuwbouwkwaliteit

2 = goed

3 = redelijk

4 = matig

5 = slecht

6 = zeer slecht

8 = nader onderzoek nodig

9 = niet te inspecteren

BOEI

DVTadvies beschikt over meerdere gecertificeerde BOEI-inspecteurs en -adviseurs. BOEI is de integrale aanpak van onderhoudsinspectie en het opstellen van langetermijnplannen. In het verleden werden vaak verschillende inspecties uitgevoerd aan gebouwen, gebouwgebonden of gebouweigen installaties en andere gebouweigen onderdelen. Die inspecties werden om verschillende redenen uitgevoerd met vaak tegenstrijdigheden, conflicten, dubbel en niet efficiënt werk als resultaat.

Omdat met al deze inspecties meerdere partijen (inspecteurs) in één gebouw meerdere malen naar hetzelfde bouwdeel keken en nog steeds kijken met iedere keer een ander doel, is gekozen om deze inspecties te integreren. BOEI is daarvan het resultaat.

BOEI staat voor Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. De onderhoudsinspecties als onderdeel van BOEI worden uitgevoerd volgens de NEN 2767 norm.

Zie ook: Integrale inspectie RgD-BOEI

“De ervaring leert dat geen enkele inspectie hetzelfde is.”

René de Boer
Inspecteur

Legionellapreventie

Vanuit de wet- en regelgeving dient in Nederland legionellabeheer uitgevoerd te worden voor drinkwaterinstallaties bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en hotels.

Lees meer »