Bouwkundige vooropnames / nulmetingen (BRL 5024) / Naschouw​

Nulmeting (bouwkundige vooropname)

Bij een nulmeting (ook wel bouwkundige vooropname genoemd) wordt de staat van een object vastgelegd, dat zich in een gebied bevindt waar risicovolle werkzaamheden plaats gaan vinden. Denk hierbij aan heiwerkzaamheden, verlaging van het grondpeil, ontgravingen of zwaar transport. Deze zware werkzaamheden kunnen trillingen en eventueel schade veroorzaken aan het betreffende object of gebouw.

Door middel van een nulmeting kunt u vastleggen wat de staat van het object was voor aanvang van de werkzaamheden. Wanneer tijdens de werkzaamheden schade ontstaat, kunt u met het rapport aantonen dat de schade het gevolg is van de werkzaamheden. Dit voorkomt discussies achteraf over de schade en de omvang ervan. In sommige gevallen zal een verzekeraar een nulmeting eisen.

Rapport conform BRL 5024

Een nulmeting vindt altijd plaats voordat de risicovolle werkzaamheden van start gaan. Het object wordt geïnspecteerd op gebreken welke worden vastgelegd in een uitgebreid rapport. Uiteraard voldoet dit rapport aan de geldende richtlijn (BRL 5024).

DVTadvies voldoet als één van de weinige partijen in Nederland aan deze eis en is dan ook volledig gecertificeerd. Zo weet u zeker dat u in het geval van schade sterk staat. Omdat de vooropname uitgevoerd wordt volgens een helder omschreven richtlijn, is de kwaliteit altijd gewaarborgd.

Naschouw

Als u een voorschouw heeft laten uitvoeren, is het logische gevolg dat u vervolgens een naschouw laat uitvoeren. Met zo’n naschouw kunt u uw bedrijfspand dat tijdens de voorschouw (nulmeting) geïnspecteerd is, laten beoordelen op schade die het gevolg kan zijn van zware werkzaamheden in de nabije omgeving.

Het is raadzaam om altijd eerst een nulmeting uit te laten voeren voordat de zware werkzaamheden van start gaan. Aan de hand van de nulmeting en de naschouw wordt bepaald of de schade aan uw woning verergerd is naar aanleiding van de zware werkzaamheden en of er nieuwe schade is ontstaan.

Contact

Wilt u een nulmeting en/of een naschouw laten uitvoeren voor uw bedrijfspand of andere utiliteitsgebouw? Neem dan contact op met onze ervaren inspecteurs via onderstaande contactgegevens.

Legionellapreventie

Vanuit de wet- en regelgeving dient in Nederland legionellabeheer uitgevoerd te worden voor drinkwaterinstallaties bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en hotels.

Lees meer »