Omgevingsvergunningen

DVTadvies kan u helpen met de aanvraag van verschillende omgevingsvergunningen. Er zijn verschillende soorten vergunningsaanvragen die wij op brandveiligheidsgebied kunnen verzorgen.

 

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding is een melding aan het bevoegd gezag (gemeente) waarin u aangeeft dat uw gebouw wordt gebruikt conform één van de volgende punten:

  • Wanneer het een woonfunctie betreft voor kamergewijze verhuur (bijvoorbeeld: studentenhuisvesting met meer dan 5 personen);
  • Wanneer er meer dan 50 personen gelijktijdig gebruik van het gebouw zullen maken.

 

DVTadvies kan de gebruiksmelding voor u verzorgen en contact onderhouden met het bevoegd gezag. De gebruiksmelding zal conform het gestelde in het Bouwbesluit 2012 worden uitgevoerd.

 

Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’

De omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ is eigenlijk de oude gebruiksvergunning. Deze vergunning heeft u nodig als u een gebouw als volgt gebruikt:

  • U verblijfsmatig nachtverblijf verzorgt voor meer dan 10 personen;
  • U dagverblijf organiseert voor meer dan 10 personen onder de 12 jaar;
  • U dagverblijf organiseert voor meer dan 10 personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking;
  • In het geval van gelijkwaardigheid om te voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

 

Met de omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ geeft u bij het bevoegd gezag aan dat en hoe het gebouw brandveilig wordt gebruikt. Daarnaast toont u aan welke brandveiligheidsvoorzieningen er zijn en hoeveel personen hier maximaal gebruik van zullen maken.

 

Omgevingsvergunning ‘activiteit bouwen’

Een andere vergunning die DVTadvies kan verzorgen is de omgevingsvergunning ‘activiteit bouwen’. Dit is hetzelfde als de oude bouwvergunning. DVTadvies kan dit verzorgen als er brandcompartimenten veranderd zijn of als bij een brandveiligheidsonderzoek blijkt dat de brandcompartimentering volgens ons efficiënter kan worden ingedeeld. Wij geven hierin advies en leggen in overleg met de brandweer of gemeente in de vergunning voor u vast waar de brandscheidingen liggen. De gemeente of brandweer zullen bij bezoeken op basis van deze nieuwe vergunning controleren of het gebouw hieraan voldoet.

Het feit dat DVTadvies een omgevingsvergunning voor u aanvraagt, biedt u veel voordeel. Als wij adviseren, kunnen we dit meteen wettelijk vastleggen. Zo hoeft u hier niet naar om te kijken. Ook kan DVTadvies fungeren als uw contactpersoon met het bevoegd gezag.

Contact

Wilt u meer weten over deze dienst of heeft u een andere vraag? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

CONTACT