Asbestinventarisatie

Bij gebouwen van vóór 1994 bestaat er een mogelijkheid dat bij de bouw asbesthoudende materialen gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft inzicht in de aanwezigheid van direct waarneembare asbesthoudende materialen. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur door middel van (indien nodig) licht destructief onderzoek, en resulteert in een gecertificeerd (SC-540) rapport.

Per 1 januari 2017 geldt de nieuwe wet omtrent asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Alle gecertificeerde bedrijven in de asbestketen maken verplicht gebruik van het LAVS – Landelijk Asbestvolgsysteem. Particulieren hebben geen toegang tot het LAVS en dienen via een asbestinventarisatiebedrijf (wij dus) opdracht te geven tot de asbestinventarisatie. Wij hebben alleen wel een BSN-nummer (Burger Service Nummer) van de aanvrager nodig om in te loggen in het LAVS. Vandaar dat wij nu ook uw BSN-nummer vragen bij het invullen van uw aanvraagformulier voor een asbestinventarisatie. Uiteraard worden alle door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld.

In samenwerking met Bregman & van Ekeren BV voert DVTadvies gecertificeerde asbestinventarisaties uit. Onze inspecteurs hebben jarenlange ervaring en gebruiken de modernste hulpmiddelen, om een zo volledig mogelijk onderzoek uit te voeren. Hierdoor kunnen we onnodige uitsluitingen voorkomen. Door gedegen voorbereiding, planning en organisatie kunnen we de nauwkeurigheid van de inventarisatie waarborgen.

 

De asbestinventarisatie

Wanneer u aanwezigheid van asbest vermoedt kunt u dit uitsluiten door middel van een asbestinventarisatie. Heeft u een pand van vóór 1994 die u wilt renoveren en/of (gedeeltelijk) slopen, dan is voorafgaand aan deze activiteiten een asbestinventarisatie zelfs wettelijk verplicht. U dient dan een volledige asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een SC-540 gecertificeerde asbestinventarisatiebureau als DVTadvies.

Voordat de inventarisatie uitgevoerd wordt worden er afspraken over de uitvoering van het onderzoek gemaakt met u als opdrachtgever. Indien beschikbaar ontvangen wij dan ook de bouwtekeningen/bestekken van u. Wanneer deze echter niet beschikbaar zijn zal er naar de archieven gekeken worden voor de beschikbare informatie. De bouwtekeningen en historische informatie vormen de basis voor het vervolg van het onderzoek.

De inventarisatie wordt uitgevoerd volgens de in de SC-540 certificering vastgestelde norm. Hierbij worden alle asbestverdachte toepassingen vastgelegd. Met de modernste technieken worden monsters afgenomen om te bepalen of er een mogelijkheid is dat asbestvezels vrij komen. De inspecteur die het onderzoek op locatie uitvoert is in het bezit van een persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest en diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA). Bovendien heeft hij een gedragscode en geheimhoudingsverklaring ondertekend om een correcte uitvoering en vertrouwelijke omgang met uw gegevens te garanderen.

 

Rapport

Na het afronden van het onderzoek op locatie worden alle monsters door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Vervolgens worden worden alle gegevens en de analysecertificaten samengevoegd tot een helder rapport. Het rapport bevat duidelijke tekeningen, foto’s en een (eerste) advies over de manier waarop er omgegaan kan worden met de aangetroffen asbesthoudende toepassingen.

 

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een product dat vroeger veel gebruikt werd in de bouw vanwege zijn vele toepassingen. Asbest is sterk, slijtvast en bestand tegen hitte, logen en zuren. Het isoleert goed en is bovendien goedkoop. Nadat men er achter kwam dat asbest ook negatieve eigenschappen heeft is het sinds 1 juli 1993 wettelijk verboden asbest te gebruiken. Asbest bestaat namelijk uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels welke bij inademing tot longkanker, stoflongen (asbestose) of long- en buikvlieskanker (mesothelioom) kunnen leiden.

 

Hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest

Asbest is in twee varianten ingezet. De hechtgebonden variant is bijvoorbeeld asbestcementplaat. Deze platen worden onder andere gebruikt als dak- en gevelbekleding, maar ook voor de bekleding van ontluchtingskanalen en rookgasleidingen. Bij de niet hechtgebonden variant moet gedacht worden aan spuitasbest. Dit product werd voornamelijk als isolatie gebruikt, maar ook als brandwering op onder andere H-profielen in bedrijfspanden en ziekenhuizen.

De afgenomen monsters worden door middel van polarisatie microscopie beoordeeld op de aanwezigheid van niet hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest is er, zolang het goed gemonteerd en niet beschadigd is, weinig kans dat de vezels in de lucht terecht komen. Uiteraard moet er nooit in hechtgebonden asbest geboord of gezaagd worden. Ook mag het product op geen andere manier bewerkt worden (bijv. schuren).

Contact

Wilt u meer weten over deze dienst of heeft u een andere vraag? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

CONTACT