Advies brandmeldinstallaties

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Volgens het Bouwbesluit dienen diverse bouwwerken voorzieningen te hebben die ervoor zorgen dat een brand tijdig wordt ontdekt. Dit zodat aanwezigen tijdig gealarmeerd worden en kunnen vluchten. Afhankelijk van de grootte, gebruiksfunctie en hoogte van het gebouw, wordt een brandmeldinstallatie voorgeschreven. Een brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat een brand in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en gelokaliseerd wordt. Hierdoor kan er snel worden ingegrepen. Een brandmeldinstallatie- en ontruimingsalarminstallatie moet voldoen aan het gestelde in de NEN 2535 en NEN 2575.

 

Advies

DVTadvies adviseert bij het ontwerp en onderhoud van brandmeldinstallaties. DVTadvies adviseert u wat betreft het onderhouden en installeren van de brandmeldinstallatie.  Daarnaast kunnen wij voor u de volledige engineering verzorgen. Dit is het gehele traject van A tot Z. Van overleg met de gemeente, opdrachtgever en installateur, tot de oplevering van de installatie.

Tevens kunt u ook terrecht voor het opstellen van het Programma van Eisen (PvE). Dit is het uitgangspuntendocument van de brandmeldinstallatie. Een PvE is wettelijk verplicht.

De verschillende fasen van het tot stand komen van een (gecertificeerde) installatie zijn:

  1. Opstellen Programma van Eisen (PvE)
  2. Projectering: plaatsbepaling van brandmelders en alarmgevers
  3. Opstellen bestek/werkomschrijving, offerteaanvraag en eventueel gunningsadvies
  4. Bouwbegeleiding: controle op de kwaliteit van de uitvoering omtrent de brandmeldinstallatie
  5. Oplevering: begeleiding tijdens overdracht van installatiefase naar ingebruikname brandmeldinstallatie
  6. Onderhoud: uitvoeren beheerderstaken BMI
  7. Begeleiding technisch traject: beantwoorden vragen

 

Contact

Wilt u meer weten over deze dienst of heeft u een andere vraag? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

CONTACT