Informatieplicht energiebesparing

Verplicht sinds 1 juli 2019

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties is sinds 1 juli 2019 in werking getreden. Vanaf deze datum dient u dus aan deze nieuwe eis te voldoen. Elke onderneming die onder de energiebesparingsplicht valt, dient ook een rapport op te sturen aan het bevoegd gezag om te voldoen aan de informatieplicht. Dit kan bijvoorbeeld in het eLoket van de rijksoverheid.

Ontstaan van de informatieplicht

De informatieplicht energiebesparing is ontstaan omdat hierdoor meer informatie vrijkomt waarmee informatiegestuurde handhaving ook beter mogelijk wordt. Op dit moment is het namelijk soms niet te zeggen wat de duurzame groei van bedrijven is. Tevens zorgt de informatieplicht ervoor dat bedrijven aangespoord worden om met energiebesparingen te starten.

Informatieplicht geldt niet voor iedereen

Het rapport geldt voor bedrijven die een middelgrote energiegebruiker of grootgebruiker van energie zijn. Hieronder is opgenoemd wat dit inhoudt:

  • Middelgrote energiegebruiker: een verbruik van aardgasequivalenten in enig kalenderjaar van minimaal 25.000 m3 of een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 50.000 kWh.
  • Grootgebruikers van energie: een jaarlijks verbruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m3 of een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 200.000 kWh.

Er gelden wel enkele uitzonderingen op bovengenoemde categorieën, zie hier.

Voldoen aan de informatieplicht

Een bedrijf voldoet alleen aan de informatieplicht als zij uiterlijk op 1 juli 2019 een compleet rapport heeft opgestuurd. Het bevoegd gezag bepaalt vervolgens of er binnen een korte termijn een controle nodig is.

Consequenties bij niet voldoen

Indien een bedrijf na een hercontrole nog steeds niet voldoet aan de informatieplicht, zal het bevoegd gezag handhavend moeten optreden. Dit handhavend optreden kan bijvoorbeeld gedaan worden door het opleggen van een last onder dwangsom en uiteindelijk een bestuurlijke boete.

Hulp of advies nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een dergelijk rapport? Wij kunnen u helpen bij het rapporteren van de energiebesparende maatregelen van uw bedrijf. Onze ervaren duurzaamheidsadviseurs helpen u graag.

Neem contact op via onderstaande button voor meer informatie of om een afspraak in te plannen.