Energie-audit

Verplichte energie-audit voor grotere bedrijven

Sinds juli 2015 zijn bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van € 50 miljoen verplicht een energie-audit uit te (laten) voeren. Uitzonderingen vindt u hier terug.

De energie-audit, ook wel EED genoemd, is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het energiegebruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Het gaat hier onder andere om het energiegebruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen, installaties en zakelijk vervoer.

Energie-audit door DVTadvies

Een energie-audit uitgevoerd door DVTadvies ontzorgt u en biedt onder andere inzicht in de energiestromen van uw organisatie. Wilt u meer weten over deze dienst? Neem dan contact met ons op.

"Kennis over het bezit is de basis om plannen te maken en verrassingen te voorkomen."

Arjan Sprong
Projectmanager / adviseur

Van start tot finish, integraal samenwerken

Een interessant vraagstuk benaderd vanuit meerdere disciplines, namelijk duurzaamheid, huisvesting/onderhoudsadvies en brandveiligheid. Hierdoor stellen we de opdrachtgever in de gelegenheid om een weloverwogen beslissing te nemen, die het beste bij hen past.

Lees meer »