Controle Programma van Eisen

PvE beoordelen op geschiktheid

In een Programma van Eisen (PvE) staat verwoord waaraan een gebouw voor een eindgebruiker dient te voldoen. DVTadvies wordt regelmatig ingeschakeld om te beoordelen of een gebouw voldoet aan een door een eindgebruiker opgesteld PvE en welke maatregelen eventueel nog doorgevoerd moeten worden om aan het PvE te voldoen, inclusief een kosteninschatting.

Wij kunnen alle facetten beoordelen op geschiktheid, zoals:

  • bouwtechnische staat
  • bouwfysica
  • materiaalgebruik
  • duurzaamheid
  • brandveiligheid
  • werktuigbouwkundige installaties
  • elektrotechnische installaties.

PvE opstellen

Naast het beoordelen van een gebouw op geschiktheid van een PvE kunnen wij u ook helpen om een PvE op te stellen. Ook hier geldt dat alle facetten aan bod komen die voor de eindgebruiker van belang zijn.

"De sfeer bij DVTadvies is erg prettig. Weinig lagen in het bedrijf, je kunt dus snel actie ondernemen."

Yolanda Koevoets
Adviseur verduurzaming