BREEAM / LEED

BREEAM-NL Nieuwbouw

Met BREEAM-NL Nieuwbouw kan de duurzaamheid worden beoordeeld van nieuwbouw en bestaande gebouwen die grootschalige renovaties ondergaan. Ook nieuwbouwuitbreidingen aan bestaande bouw kunnen worden beoordeeld. Grootschalige renovatie betekent dat er sprake is van veranderingen in de gebouwschil (gevel, vloeren, dak en ramen) en aan de installaties (verlichting, verwarming, koeling en ventilatie). Alles met het doel om de levensduur van het gebouw te verlengen. Renovaties die niet leiden tot veranderingen aan de thermische schil en de installaties, of die geen verandering van de gebruiksfunctie inhouden, kunnen niet met BREEAM-NL Nieuwbouw worden beoordeeld. Ze vallen onder de noemer “kleinschalige renovatie”. Daarvoor heeft de Dutch Green Building Council de richtlijn BREEAM-NL In-Use ontwikkeld.

BREEAM-NL In-Use

Met BREEAM-NL In-Use kunt u de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen beoordelen. Het instrument beoordeelt de gebouweigenschappen én het beheer en gebruik ervan. Aangezien maar liefst 99% van de gebouwen in Nederland tot de bestaande gebouwen behoort, heeft BREEAM-NL In-Use een nog grotere reikwijdte dan BREEAM-NL Nieuwbouw. Wij zijn participant van de DGBC en Expert voor zowel BREEAM-NL Nieuwbouw als BREEAM-NL In-Use. Door middel van een quickscan krijgt u in korte tijd en tegen relatief lage kosten een indruk van de BREEAM-score en weet u waar u met uw gebouw naar toe kan. In deze quickscan geven wij u ook een indicatie van de te verwachten investeringskosten. De quickscan dient als ideaal praatstuk tussen u en uw huurders en/of financierders.

LEED

LEED is de Amerikaanse tegenhanger van BREEAM. In Nederland zijn diverse gebouwen in handen van Amerikaanse investeringsmaatschappijen en er zijn veel Amerikaanse bedrijven gevestigd in Nederland. Om die reden is er vraag om in specifieke gevallen gebouwen te beoordelen volgens de LEED-systematiek. Als een van de weinige adviesbureaus in Nederland zijn wij in staat gebouwen volgens deze richtlijn te beoordelen.

Hieronder ziet u de onderdelen die beoordeeld worden binnen LEED.

 

 

 Deze onderdelen kennen vele overeenkomsten met de in Europa veel toegepaste BREEAM-richtlijn. Met LEED zijn de volgende vier waarderingen te bereiken:

  • Certified
  • Silver
  • Gold
  • Platinum

Heeft u vragen met betrekking tot LEED of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Grand opening AM4 datacenter Equinix

Weer een mijlpaal behaald voor Equinix, een van onze grote opdrachtgevers. De grote datacenter-exploitant opende deze week namelijk zijn International Business Exchange datacenter op het Amsterdam Science Park.

Lees meer »