Inspecties aan elektrische laagspanningsinstallaties (NEN 3140) / SCIOS

Verantwoorde inspecties van hoog niveau

Elektrische installaties moeten regelmatig worden gecontroleerd. Met het inspectierapport van DVTadvies kunt u als installatie-eigenaar aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze en met een hoog kwaliteitsniveau is gecontroleerd. Vanuit brandveiligheidsoverwegingen houdt ook de verzekeringsbranche dit scherp in de gaten.

SCIOS 8

Veel bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren, werken volgens de Criteria van Toezicht (CvT) of hebben een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. De CvT-regeling is komen te vervallen. In plaats van deze regeling is er nu voor alle bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren de SCIOS Scope 8 certificatieregeling, erkend door de Raad voor Accreditatie. DVTadvies heeft de SCIOS Scope 8 praktijkaudit en systeemaudit goed doorstaan en is daarmee NEN 3140 gecertificeerd.

“1 op de 3 branden wordt veroorzaakt door elektriciteit. Het motiveert mij dat ik bijdraag aan veilige elektrische installaties.”

Jeffrey van Spijker, Inspecteur NEN 3140 bij DVTadvies

Keuring conform NEN 3140

Het is vanzelfsprekend dat veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk gewaarborgd moet worden. Daarom schrijft de NEN 3140 norm voor dat de installaties periodiek gecontroleerd moeten worden. Dat gebeurt via zowel een visuele inspectie als inspectie door meting en beproeving. De inspecteurs van DVTadvies zijn uitgebreid inhoudelijk bekend met de NEN 3140 norm met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze dienst of wilt u een offerte aanvragen? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. We willen u vragen om het formulier zo compleet mogelijk in te vullen om een passende aanbieding of antwoord op uw vraag te kunnen formuleren.

Zie ook onze vele certificaten.

CONTACT