Duurzaam installatieadvies

DVTadvies is met onderdeel ECO2 een installatietechnisch adviesbureau met een specialisme in het verduurzamen van gebouwen. Voor al uw installatietechnische vraagstukken kunt u bij ons terecht. Zo worden wij regelmatig ingeschakeld voor:

 • Klimaatklachtenonderzoeken
 • Conditiemetingen (NEN 276)
 • Controle Programma van Eisen
 • Energielabel
 • EPA-U Maatwerkadvies

Klimaatklachtenonderzoek

Voor velen zijn klimaatklachten niet tastbaar en men heeft vaak geen idee wat de oorzaak is van deze klachten. Te warm, te koud, muffe lucht of droge lucht; dat zijn enkele voorbeelden van klimaatklachten die dagelijks voorkomen in gebouwen.

Sommige klimaatklachten zijn inherent aan het gekozen installatieconcept en zijn niet zonder grote ingrepen te verhelpen, maar veel klimaatklachten kunnen met verbazingwekkend eenvoudige maatregelen worden opgelost.

Conditiemeting (NEN 2767)

De NEN 2767 is de norm voor conditiemetingen in Nederland. Wij beschikken over gekwalificeerde inspecteurs die volgende deze methode conditiemetingen kunnen uitvoeren. Met een score van 1 t/m 6 wordt aangegeven wat de (onderhouds)staat is van de installaties, installatieonderdelen of bouwkundige delen.

Onze kracht: wij kunnen de conditiemetingen combineren met duurzaamheidsadviezen. Als installaties of bouwkundige onderdelen aan vervanging toe zijn, dan is dat een natuurlijk moment om over te gaan tot de implementatie van energiebesparende en/of duurzame maatregelen. Zo ontstaat er een meerjarenplan om het gebouw op de langere termijn te verduurzamen, met als uiteindelijk doel het gebouw energieneutraal te krijgen.

Wij inventariseren graag de klimaatklachten en komen met duidelijk geformuleerde oplossingen. Eventueel treden wij in contact met de betreffende huisinstallateur om inzicht te krijgen in de historie van klimaatklachten.

Programma van Eisen

In een Programma van Eisen (PvE) staat verwoord waaraan een gebouw voor een eindgebruiker dient te voldoen. ECO2, onderdeel van DVTadvies, wordt regelmatig ingeschakeld om te beoordelen of een gebouw voldoet aan een door een eindgebruiker opgesteld PvE en welke maatregelen eventueel nog doorgevoerd moeten worden om aan het PvE te voldoen, inclusief een kosteninschatting.

Wij beoordelen alle facetten op geschiktheid van een PvE, zoals:

 • bouwtechnische staat
 • bouwfysica
 • materiaalgebruik
 • duurzaamheid
 • brandveiligheid
 • werktuigbouwkundige installaties
 • elektrotechnische installaties.

U kunt ons ook inschakelen voor het opstellen van een PvE. Ook hier komen alle facetten aan bod die voor de eindgebruiker van belang zijn.

Vervangen van installatie

Het vervangen van installaties is een mooi moment om de verduurzaming van uw gebouw goed onder de loep te nemen. Wij adviseren installaties nooit direct een-op-een te vervangen. Het is beter om eerst goed te beoordelen of er een efficiëntere variant mogelijk is.

Tegelijkertijd is een vervanging een goed moment om aan de hand van capaciteitsberekeningen te beoordelen of het opgestelde vermogen van de oude installatie daadwerkelijk nodig is. In het verleden werd de capaciteit in veel gevallen overgedimensioneerd, met hogere kosten in de exploitatiefase als gevolg.

Meer weten over mogelijke kostenbesparing?

Bent u benieuwd of ook ú nieuwe installaties slimmer kunt kiezen en zo kosten kunt besparen? Neem dan contact met ons op.

CONTACT