Brandveiligheid

Brandveiligheid is één van de specialiteiten van DVTadvies. Het brandveiligheidsteam werkt er iedere dag hard aan om opdrachtgevers te helpen met brandveiligheidsvraagstukken. Zo voeren zij onder andere brandscans uit, om zo te kijken waar de brandveiligheid verbeterd kan worden. Daarnaast ontzorgen de brandveiligheidsadviseurs opdrachtgevers met alle brandveiligheidsvraagstukken binnen de brandveiligheidsketen BIO (Bouwkundig Installatietechnisch Organisatorisch).

De adviseurs van DVTadvies inspecteren uw gebouw kritisch en komen dan (gevraagd of ongevraagd) met een advies. Hierbij wordt niet gedacht aan standaard oplossingen, maar wordt er per opdrachtgever maatwerk verricht. Veiligheid binnen de vigerende regelgeving staat hierbij voorop. Dat houdt in dat het gebouw moet voldoen aan wettelijk gestelde eisen. Maar ook dat de gebruikers van het gebouw weten wat zij moeten doen als er een onveilige situatie ontstaat. De adviseurs van DVTadvies focussen zich dan ook niet alleen op wet- en regelgeving, maar ook op de bewustwording. Dit doen zij door gebruikers van panden te trainen en te informeren. De adviseurs van DVTadvies zorgen ervoor dat brandveiligheid een onderwerp is wat gaat leven binnen uw organisatie en dat brandveiligheid ook een begrijpelijk begrip wordt. Alleen dan kan de veiligheid gegarandeerd worden.

Diensten brandveiligheid

Klik op de onderstaande diensten voor meer informatie.