Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan kan vanuit de Arbowet een verplichting zijn. Een bedrijfsnoodplan is vaak een deel van de output van de RI&E. DVTadvies kan met uw input een bedrijfsnoodplan op maat maken. Ook kunnen wij voor u de genoemde RI&E opstellen en uitvoeren.

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin specifieke onderdelen op het gebied van veiligheid worden omschreven. Denk hierbij aan het handelen bij een calamiteit, het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en de organisatie van de bedrijfshulpverlening.

 

Hoe wij kunnen helpen

De (brand)veiligheidsadviseurs van DVTadvies kunnen u helpen bij het opzetten van een bedrijfsnoodplan. Wij zullen dit vanuit een risico gestuurde benadering, gericht op de praktijk, benaderen. Met een bedrijfsnoodplan van DVTadvies voldoet u aan de vigerende wet- en regelgeving.

 

Inhoud bedrijfsnoodplan

De inhoud van het plan hangt sterk af van de grootte van het gebouw, de complexiteit van de organisatie en de aanwezige risico’s. DVTadvies voert voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Inventarisatie (nulmeting) + interview. Eventueel RI&E opstellen;
  • Inventariseren pand;
  • Uitvoeren schouwing aanwezige veiligheidsmiddelen;
  • Kennisname van eventuele bestaande bedrijfsnoodplan(nen);
  • Interview met betrokken personen binnen de organisatie;
  • Opstellen van het bedrijfsnoodplan;
  • Uitwerken conceptvoorstel;
  • Verwerken aanpassingen;
  • Overhandiging definitief exemplaar.