Advies vluchtwegsignalering

Vluchtwegsignalering bij calamiteiten

Als eigenaar, huisvester en/of werkgever kunt u volgens de Arbo-wet en het Bouwbesluit verplicht worden gesteld om adequate vluchtwegsignalering aan te brengen in ieder gebouw of arbeidsplaats. Hiermee garandeert u primair de veiligheid bij noodsituaties en voorkomt u paniek. Om te kunnen voldoen aan de voorschriften van de Nederlandse overheid moet uw gebouw voorzien zijn van vluchtwegsignalering zoals omschreven in de norm NEN 6088 en NEN 1838. Een projectering (plaatsbepaling) van de vluchtwegsignalering, opgesteld door DVTadvies, voldoet aan deze norm.

 

Onderhoudsplicht

Vluchtwegsignalering is een veiligheidsinstallatie en daarvoor heeft u periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk wordt geadviseerd dat u een vluchtwegsignaleringssysteem minstens één keer per jaar kan laten inspecteren. Regelmatige controle en onderhoud zijn belangrijk en noodzakelijk, want geen of achterstallig onderhoud leidt snel tot mogelijke uitval van de vluchtwegsignalering en dus tot onveilige situaties en onnodige kosten.

Als gebouweigenaar bent u verplicht om te voldoen aan de zorgplicht. Dit houdt in dat uw installatie ten allen tijden moet voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Deskundig

Als eigenaar, huisvester en/of gebruiker van de installatie kunt u een onafhankelijke deskundige inschakelen. DVTadvies is een onafhankelijke deskundige op het gebied van vluchtwegsignaleringssystemen. Wij kunnen u in het jaarlijkse onderhoud adviseren en de controle van de projectering (plaatsbepaling) van uw vluchtwegsignalering uitvoeren. Daarbij bepalen wij of uw installatie nog voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

CONTACT