Advies noodverlichting

Goed licht in geval van nood

Als eigenaar, huisvester en/of werkgever kunt u volgens de Arbo-wet en het Bouwbesluit verplicht worden gesteld om adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen in uw gebouw of arbeidsplaats. Hiermee garandeert u primair de veiligheid bij noodsituaties en voorkomt u paniek. De noodverlichting gaat aan in situaties waarbij het licht uitvalt, waardoor de vereiste oriëntatieverlichting geborgd is.

Onderhoudsplicht

Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en daarvoor hebt u een periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat er geadviseerd wordt om uw noodverlichtingsysteem minstens één keer per jaar te laten inspecteren. Regelmatige controle en onderhoud zijn belangrijk en noodzakelijk, want geen of achterstallig onderhoud leidt snel tot mogelijke uitval van de noodverlichting en dus tot onveilige situaties en onnodige kosten.

Deskundig

Als eigenaar, huisvester en/of gebruiker van de installatie kunt u een onafhankelijke deskundige inschakelen. DVTadvies is zo’n onafhankelijke deskundige op het gebied van installaties voor noodverlichting. Wij kunnen u in het jaarlijkse onderhoud adviseren en de controle van de projectering (plaatsbepaling) van uw noodverlichtingsinstallatie uitvoeren. Daarbij bepalen wij of uw installatie nog voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

CONTACT