Advies brandmeldinstallaties

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Volgens het Bouwbesluit moeten diverse bouwwerken voorzieningen hebben die ervoor zorgen dat een brand tijdig wordt ontdekt. Dat alarmeert aanwezigen tijdig, zodat zij kunnen vluchten. Afhankelijk van de grootte, gebruiksfunctie en hoogte van het gebouw, wordt een brandmeldinstallatie voorgeschreven. Die zorgt ervoor dat een brand in een vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd en gelokaliseerd. Hierdoor kan er bij brand snel worden ingegrepen. Een brandmeld- en ontruimingsalarm-installatie moet voldoen aan het gestelde in de NEN 2535 en NEN 2575.

Advies over uw brandmeldinstallatie

Wij adviseren bij het ontwerp, installatie en onderhoud van brandmeldinstallaties. Daarnaast kunnen wij voor u de volledige engineering verzorgen. Dit betreft het gehele traject van A tot Z: van overleg met de gemeente, opdrachtgever en installateur, tot de oplevering van de installatie.

U kunt bij ons ook terecht voor het opstellen van het Programma van Eisen (PvE). Dit is het uitgangspuntendocument van de brandmeldinstallatie. Wist u dat een PvE zelfs wettelijk verplicht is?

Gecertificeerde installatie

Een (gecertificeerde) installatie komt verschillende fasen tot stand:

  1. Opstellen Programma van Eisen (PvE).
  2. Projectering: plaatsbepaling van brandmelders en alarmgevers.
  3. Opstellen bestek/werkomschrijving, offerteaanvraag en eventueel gunningsadvies.
  4. Bouwbegeleiding: controle op de kwaliteit van de uitvoering omtrent de brandmeldinstallatie.
  5. Oplevering: begeleiding tijdens overdracht van installatiefase naar ingebruikname brandmeldinstallatie.
  6. Onderhoud: uitvoeren beheerderstaken BMI.
  7. Begeleiding technisch traject: beantwoorden vragen.
CONTACT