Vuurlast- en overslagberekening

Grootte van brandcompartimenten

Het Bouwbesluit 2012 stelt in zijn prestatie-eisen beperkingen aan de grootte van brandcompartimenten. De basiseis aan de WBDBO (Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag) naar een ander compartiment bedraagt daarbij in beginsel 60 minuten. Soms kan worden volstaan met 20 of 30 minuten.

In de praktijk bestaat echter behoefte aan grotere brandcompartimenten dan het Bouwbesluit aangeeft. Het Bouwbesluit 2012 staat een gelijkwaardige oplossing op basis van artikel 1.3 toe. Voorwaarden hiervan is dat een gelijkwaardige oplossing bij het gebruik van het gebouw in stand wordt gehouden.

Voor de uitwerking van brandcompartimentering wordt verwezen naar de NEN-norm 6060:2015 “Brandveiligheid van grote brandcompartimenten”. De NEN 6060 kent een tweetal bepalingsmethode op het gebied van “Beperking van uitbreiding van brand” (brandcompartimenten) en “Vluchtroutes”.

Wat is een vuurlastberekening?

Wij kunnen een vuurlastberekening voor u opstellen. Met een vuurlastberekening kan worden aangetoond dat een groter brandcompartiment acceptabel is. Tevens kunnen wij berekenen of men een langere vluchtlengte mag toepassen dan dat er in Bouwbesluit vermeld staat.

Wat is nodig voor een vuurlastberekening?

Voor het opstellen van een vuurlastberekening zijn de volgende gegevens van belang:

  • plattegronden van het gebouw;
  • gevel- en doorsnede tekeningen;
  • materiaal staat gebouw;
  • inventarislijst.

Branddoorslag en brandoverslag

Gebouwen zijn altijd verdeeld in meerdere brandcompartimenten. De scheidingen moeten voldoen aan WBDBO (Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag).

Branddoorslag is de doorslag van brand ter plaatse van inwendige scheidingsconstructies.

Brandoverslag is de overslag van brand via de buitenlucht. Dit kan verticaal plaatsvinden (van beneden naar boven) of horizontaal (via inwendige hoeken).

Overslagberekening

Wij kunnen voor u een overslagberekening opstellen. Een overslagberekening berekent hoe ver een brand kan uitslaan uit een compartiment en welke gevelopeningen van andere brandcompartimenten bedreigd kunnen worden. Hierbij kijken we of er kans is dat een brand kan overslaan naar een ander compartiment via de buitenlucht. Bij de berekening wordt er vanuit gegaan dat alle inwendige scheidingsconstructies op orde zijn, zodat er geen branddoorslag kan plaatsvinden.

In het Bouwbesluit of in de vergunning is vastgelegd hoeveel minuten de weerstand tegen brandoverslag minimaal moet zijn. Dit kan 20, 30 of 60 minuten zijn. Wij berekenen voor u of uw pand voldoet aan deze minimale overslagtijd. Wij ondersteunen de berekening met verschillende tekeningen en een helder rapport. Mocht uw gebouw niet voldoen aan de eisen, dan geven wij in het rapport advies over de maatregelen die getroffen dienen te worden om de situatie te verbeteren.