Vuurlastberekening

Grootte van brandcompartimenten

Het Bouwbesluit 2012 stelt in zijn prestatie-eisen beperkingen aan de grootte van brandcompartimenten. De basiseis aan de WBDBO (Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag) naar een ander compartiment bedraagt daarbij in beginsel 60 minuten. Soms kan worden volstaan met 20 of 30 minuten.

In de praktijk bestaat echter behoefte aan grotere brandcompartimenten dan het Bouwbesluit aangeeft. Het Bouwbesluit 2012 staat een gelijkwaardige oplossing op basis van artikel 1.3 toe. Voorwaarden hiervan is dat een gelijkwaardige oplossing bij het gebruik van het gebouw in stand wordt gehouden.

Voor de uitwerking van brandcompartimentering wordt verwezen naar de NEN-norm 6060:2015 “Brandveiligheid van grote brandcompartimenten”. De NEN 6060 kent een tweetal bepalingsmethode op het gebied van “Beperking van uitbreiding van brand” (brandcompartimenten) en “Vluchtroutes”.

Wat is een vuurlastberekening?

Wij kunnen een vuurlastberekening voor u opstellen. Met een vuurlastberekening kan worden aangetoond dat een groter brandcompartiment acceptabel is. Tevens kunnen wij berekenen of men een langere vluchtlengte mag toepassen dan dat er in Bouwbesluit vermeld staat.

Wat is nodig voor een vuurlastberekening?

Voor het opstellen van een vuurlastberekening zijn de volgende gegevens van belang:

  • plattegronden van het gebouw;
  • gevel- en doorsnede tekeningen;
  • materiaal staat gebouw;
  • inventarislijst.

5 trends in brandveiligheid

Minder regels, goed geïsoleerde woningen en een ouder wordende bevolking – zomaar een aantal trends die de visie op brandveiligheid verandert. (Bron: brandveilig.com)

Lees meer »