Ontruimingsplannen en -plattegronden

Ontruimingsplan verplicht

De bedrijfsveiligheid is een verplicht onderdeel van het bestaansrecht van ondernemingen. Iedere onderneming moet volgens de Arbowet zorg dragen voor een veilige werkomgeving voor al haar werknemers en externe bezoekers. Het is dus belangrijk om een werkbaar en actueel ontruimingsplan in bezit te hebben. Wanneer u een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie bezit, is het vanuit het Bouwbesluit verplicht om een ontruimingsplan in huis te hebben.

Wat staat er in een ontruimingsplan?

In een ontruimingsplan staat beschreven hoe men op een snelle, doch veilige manier bij een calamiteit weg kan komen. Ook wordt behandeld hoe eigen medewerkers de ontruiming in gang kunnen zetten voordat er professionele hulp ter plaatse is.

In eerste instantie zal er bij het opstellen van een plan gericht gekeken moeten worden naar de veiligheidseisen die aan het gebouw en het gebruik hiervan gesteld kunnen worden. Tevens wordt er gekeken naar hoe de brandbestrijding geregeld is.

Het is van groot belang dat de verantwoordelijkheden, taken en procedures vastgelegd worden in een plan. Planvorming is essentieel en dient er onder andere voor om de taken en bevoegdheden van alle betrokkenen in kaart te brengen en te borgen.

“Overdag brand op papier, ’s avonds daadwerkelijk brand bestrijden.”

Sjoerd Nieuwenhuizen
Sr. adviseur brandveiligheid en lid van de vrijwillige brandweer in Baarn

Waarom een ontruimingsplattegrond?

Informatie en duidelijkheid over de vluchtwegen in uw gebouw zijn belangrijke punten. Het doel van een vluchtwegplattegrond of ontruimingsplattegrond is om uw medewerkers en bezoekers inzicht te geven in de vluchtwegen vanaf een bepaalde locatie. De ontruimingsplattegronden zijn nauw verbonden met het eventueel aanwezige ontruimingsplan van een pand.

Wat is het verschil tussen een ontruimingsplattegrond en een vluchtwegplattegrond?

Ontruimingsplattegronden worden in de praktijk ook wel een vluchtwegplattegronden genoemd. Dat is natuurlijk niet vreemd, omdat dit precies aangeeft wat het doet. Een vluchtwegplattegrond geeft aan waar en hoe de vluchtwegen lopen. De formele benaming is echter ‘ontruimingsplattegrond’.

Laat uw ontruimingsplattegrond maken

Een ontruimingsplattegrond is er om uw medewerkers aanwijzingen te geven over hoe zij veilig kunnen vluchten in het geval van een calamiteit. Ook ziet u hierop de locaties van blusmiddelen en EHBO-voorzieningen. Een ontruimingsplattegrond kan een kader zijn voor uw BHV-organisatie. Wij stellen de ontruimingsplattegronden op conform NEN 1414.

Werkzaamheden ontruimingsplattegrond

DVTadvies kan u geheel ontzorgen door ontruimingsplattegronden op te stellen. Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Inventarisatie van het gebouw.
 • Beoordeling locatie van deze plattegronden.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven over (brand)veiligheid.
 • Uitwerken van ontruimingsplattegronden in AutoCAD.
 • Leveren en eventueel monteren van de ontruimingsplattegronden in aluminium kliklijsten.

  Aanvraag Whitepaper: “Het verschil tussen een ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan”

  “Iedere dag probeer ik de wereld een stukje brandveiliger te maken.”

  Eric Buijs
  Adviseur brandveiligheid / Inspecteur