Overslagberekening

Branddoorslag en brandoverslag

Gebouwen zijn altijd verdeeld in meerdere brandcompartimenten. De scheidingen moeten voldoen aan WBDBO (Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag).

Branddoorslag is de doorslag van brand ter plaatse van inwendige scheidingsconstructies.

Brandoverslag is de overslag van brand via de buitenlucht. Dit kan verticaal plaatsvinden (van beneden naar boven) of horizontaal (via inwendige hoeken).

Overslagberekening

Wij kunnen voor u een overslagberekening opstellen. Een overslagberekening berekent hoe ver een brand kan uitslaan uit een compartiment en welke gevelopeningen van andere brandcompartimenten bedreigd kunnen worden. Hierbij kijken we of er kans is dat een brand kan overslaan naar een ander compartiment via de buitenlucht. Bij de berekening wordt er vanuit gegaan dat alle inwendige scheidingsconstructies op orde zijn, zodat er geen branddoorslag kan plaatsvinden.

In het Bouwbesluit of in de vergunning is vastgelegd hoeveel minuten de weerstand tegen brandoverslag minimaal moet zijn. Dit kan 20, 30 of 60 minuten zijn. Wij berekenen voor u of uw pand voldoet aan deze minimale overslagtijd. Wij ondersteunen de berekening met verschillende tekeningen en een helder rapport. Mocht uw gebouw niet voldoen aan de eisen, dan geven wij in het rapport advies over de maatregelen die getroffen dienen te worden om de situatie te verbeteren.

5 trends in brandveiligheid

Minder regels, goed geïsoleerde woningen en een ouder wordende bevolking – zomaar een aantal trends die de visie op brandveiligheid verandert. (Bron: brandveilig.com)

Lees meer »