Brandscan

Een brandscan door DVTadvies geeft u zekerheid

Heeft u een brandveilig gebouw? Met een brandscan, uitgevoerd door de ingenieurs van DVTadvies, krijgt u hier zekerheid over.

Het pand waarin uw organisatie is gehuisvest, moet voldoen aan verschillende wet- en regelgevingen. Om aan de eisen voor brandveiligheid te voldoen, kunnen wij een brandscan uitvoeren. Deze uitvoerige analyse kunt u vooraf laten gaan door een vrijblijvende QuickScan. Zo krijgt u snel inzicht in de mogelijke knelpunten.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van brandveiligheid, werken voor klanten in heel Nederland en hebben gecertificeerd personeel in dienst. Hierdoor zijn we een full-service aanbieder van diensten op het gebied van brandveiligheid. Zie ook onze pagina over brandveiligheid.

Brandscan in fases

De DVT brandscan is hét middel om de brandveiligheid van uw pand in kaart te brengen. Wij voeren een brandscan uit in verschillende fases.

Fase 1: Vooronderzoek brandcompartimentering etc.

Wij gaan in deze fase na welke informatie beschikbaar is en verzamelen deze. Vervolgens controleren we of met de beschikbare gegevens een inspectie kan worden uitgevoerd. Ook kijken we welke gegevens er tijdens de inspectie moeten worden verzameld of gegenereerd.

Fase 2: Visuele inspectie op locatie

In deze fase kijken we op locatie in hoeverre het bouwwerk voldoet aan vigerende wet- en regelgeving. De brandscan beperkt zich tot een visuele inspectie van het bouwwerk. Ook controleren wij documenten op het gebied van brandveiligheid. Denk hierbij aan logboeken van brandmeldinstallaties en dergelijke.

Fase 3: Opstellen rapportage

In deze fase stellen wij een rapportage op. Hierin omschrijven we de geconstateerde tekortkomingen. Het rapport wordt ondersteund door tekenwerk, foto’s en berekeningen. Tevens behandelt het de toe te passen werkzaamheden voor eventuele opwaardering en de bijbehorende productinformatie.

Fase 4: Opstellen kostenraming

Wij stellen een kostenraming op, op basis van de in fase 3 genoemde rapportage. Deze kostenraming wordt los bij het rapport geleverd en kan gebruikt worden ten behoeve van de budget offerteaanvraag voor de eventuele herstelwerkzaamheden.

Fase 5: Vervaardigen van tekenwerk

DVTadvies zal de brandcompartimentering vastleggen op tekening.

Fase 6: Afronding project

Wij bespreken het rapport in conceptvorm met de opdrachtgever. Waar nodig volgen aanpassingen. Daarna leveren wij het definitief aan.

Meer over brandveiligheid

Wilt u meer weten over wat wij kunnen betekenen op het gebied van brandveiligheid? Bekijk dan ook de onderstaande diensten.

“Goed advies helpt problemen te voorkomen.”​

Faouzi El Houfadi
Adviseur brandveiligheid

5 trends in brandveiligheid

Minder regels, goed geïsoleerde woningen en een ouder wordende bevolking – zomaar een aantal trends die de visie op brandveiligheid verandert. (Bron: brandveilig.com)

Lees meer »