BHV ontruimingsplan​

Ontruimingsplan verplicht

De bedrijfsveiligheid is een verplicht onderdeel van het bestaansrecht van ondernemingen. Iedere onderneming moet volgens de Arbowet zorg dragen voor een veilige werkomgeving voor al haar werknemers en externe bezoekers. Het is dus belangrijk om een werkbaar en actueel ontruimingsplan in bezit te hebben. Wanneer u een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie bezit, is het vanuit het Bouwbesluit verplicht om een ontruimingsplan in huis te hebben.

Wat staat er in een ontruimingsplan?

In een ontruimingsplan staat beschreven hoe men op een snelle, doch veilige manier bij een calamiteit weg kan komen. Ook wordt behandeld hoe eigen medewerkers de ontruiming in gang kunnen zetten voordat er professionele hulp ter plaatse is.

In eerste instantie zal er bij het opstellen van een plan gericht gekeken moeten worden naar de veiligheidseisen die aan het gebouw en het gebruik hiervan gesteld kunnen worden. Tevens wordt er gekeken naar hoe de brandbestrijding geregeld is.

Het is van groot belang dat de verantwoordelijkheden, taken en procedures vastgelegd worden in een plan. Planvorming is essentieel en dient er onder andere voor om de taken en bevoegdheden van alle betrokkenen in kaart te brengen en te borgen.

“Overdag brand op papier, ’s avonds daadwerkelijk brand bestrijden.”

Sjoerd Nieuwenhuizen
Sr. adviseur brandveiligheid en lid van de vrijwillige brandweer in Baarn

Ontruimingsplan opstellen

Graag stellen wij voor u een dergelijk plan op, voor uw organisatie op maat. Als leidraad gebruiken we de Nederlandse Norm voor ontruimingsplannen (NEN 8112).

Bij het opstellen van een ontruimingsplan documenteren we de volgende gegevens :

  • Gegevens van het object en de organisatie.
  • Procedure hoe een melding wordt doorgegeven.
  • Procedure hoe de aanwezige personen worden gealarmeerd.
  • Hoe een gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden.
  • Instructies van de taken voor verschillende personen (inclusief EHBO-ers/BHV-ers) die de ontruiming moeten begeleiden.
  • Plaats(en) waar men zich na de ontruiming dient te verzamelen.

BHV-opleiding

Wij kunnen desgewenst de BHV-opleiding voor uw organisatie verzorgen. Dit doen we in samenwerking met gerenommeerde BHV-opleidingsinstituten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

5 trends in brandveiligheid

Minder regels, goed geïsoleerde woningen en een ouder wordende bevolking – zomaar een aantal trends die de visie op brandveiligheid verandert. (Bron: brandveilig.com)

Lees meer »