Beheer en instandhouding brandveiligheid

Brandveiligheid begint bij goed beleid

DVTadvies kan voor u de brandveiligheid binnen uw organisatie beheren. Dit begint bij een goed beleid. Wij adviseren onze opdrachtgevers om de inventarisatie en het beheer van de brandveiligheid uit te voeren volgens een beleidsplan, dat specifiek ontwikkeld is voor dit proces. Alleen deze wijze borgt dat het eindresultaat procesmatig wordt bereikt, in een nader af te stemmen planning. Dit beleidsplan kan tevens dienen als plan van aanpak naar het bevoegd gezag, brandweer en gemeente.

Stappen beleidsplan

DVTadvies stelt bij het opstellen van een beleidsplan de volgende stappen voor:

  1. Uitvoeren van de brandveiligheidsanalyse.
  2. Eventueel geanalyseerde tekortkomingen aanpassen.
  3. Instandhouding door jaarlijkse controle en onderhoud.

Instandhouding brandveiligheid

Naast het eenmalig op orde brengen van de brandveiligheid is het belangrijk om deze brandveiligheid hierna in stand te houden. De ervaring leert dat men met het eenmalig op orde brengen van de brandveiligheid niet kan garanderen dat een gebouw ook daadwerkelijk brandveilig blijft.

Het continue beheer van brandveiligheidszaken is daarom voor gebouweigenaren een must. Alleen op deze manier kan de veiligheid gegarandeerd blijven. Brandveiligheid is een dynamisch proces, dat te allen tijde gecontroleerd en geborgd moet worden. Hierbij is de BIO-keten (Bouwkundig, Installatietechnisch, Organisatorisch) van belang.

Wij kunnen u hierin ontzorgen. Wij nemen het continue beheer van brandveiligheid van u over en zijn daarmee ook gesprekspartner voor het bevoegd gezag. Zo hoeft u hier niet meer naar om te kijken.

“Een goede planning is de juiste voorbereiding.”

Reina Korpel
Administratief en planningsmedewerker brandveiligheid

5 trends in brandveiligheid

Minder regels, goed geïsoleerde woningen en een ouder wordende bevolking – zomaar een aantal trends die de visie op brandveiligheid verandert. (Bron: brandveilig.com)

Lees meer »