Bedrijfsnoodplan

Advies voor uw bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan kan vanuit de Arbowet een verplichting zijn. Een bedrijfsnoodplan is vaak een deel van de output van de RI&E. DVTadvies kan met uw input een bedrijfsnoodplan op maat maken. Ook kunnen wij voor u de genoemde RI&E opstellen en uitvoeren.

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin specifieke onderdelen op het gebied van veiligheid worden omschreven. Denk hierbij aan het handelen bij een calamiteit, het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en de organisatie van de bedrijfshulpverlening.

Wij helpen u met een goed bedrijfsnoodplan

Onze (brand)veiligheidsadviseurs kunnen u helpen bij het opzetten van een bedrijfsnoodplan. Dit verzorgen we vanuit een risicogestuurde benadering, gericht op de praktijk. Met een bedrijfsnoodplan van DVTadvies voldoet u aan de vigerende wet- en regelgeving.

Inhoud bedrijfsnoodplan

De inhoud van het plan hangt sterk af van de grootte van het gebouw, de complexiteit van de organisatie en de aanwezige risico’s. DVTadvies voert voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Inventarisatie (nulmeting) + interview. Eventueel RI&E opstellen.
  • Inventariseren pand.
  • Uitvoeren schouwing aanwezige veiligheidsmiddelen.
  • Kennisname van eventuele bestaande bedrijfsnoodplannen.
  • Interview met betrokken personen binnen de organisatie.
  • Opstellen van het bedrijfsnoodplan.
  • Uitwerken conceptvoorstel.
  • Verwerken aanpassingen.
  • Overhandiging definitief exemplaar.

“Ik deel mijn kennis en ervaring graag voor de best haalbare persoon­lijke veiligheid, zowel voor mijn werk als daarbuiten.”

Wilbert Neuhaus
Adviseur brandveiligheid

5 trends in brandveiligheid

Minder regels, goed geïsoleerde woningen en een ouder wordende bevolking – zomaar een aantal trends die de visie op brandveiligheid verandert. (Bron: brandveilig.com)

Lees meer »