Advies over brandmeldinstallaties, noodverlichting en vluchtwegsignalering​

Brandmeldinstallatie verplicht

Volgens het Bouwbesluit moeten bouwwerken voorzieningen hebben die ervoor zorgen dat een brand tijdig wordt ontdekt. Aanwezigen moeten dan op tijd gealarmeerd worden en kunnen vluchten. Afhankelijk van de grootte, gebruiksfunctie en hoogte van het gebouw wordt een brandmeldinstallatie voorgeschreven.

Een brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat een brand in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en gelokaliseerd wordt. Zo’n brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet voldoen aan het gestelde in de NEN 2535 en NEN 2575.

Wij zijn gespecialiseerd op alle aspecten inzake brandveiligheid: van het ontwerp en onderhoud van brandmeldinstallaties tot noodverlichting en vluchtwegsignalering.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Graag adviseren wij u over het onderhouden en installeren van uw brandmeldinstallatie. Desgewenst kunnen wij voor u de volledige engineering verzorgen. Dit betreft gehele traject van A tot Z: van overleg met de gemeente, opdrachtgever en installateur, tot de oplevering van de installatie.

U kunt bij ons ook terecht voor het opstellen van het Programma van Eisen (PvE). Dit is het uitgangspuntendocument van de brandmeldinstallatie. Een PvE is wettelijk verplicht.

De verschillende fasen van het tot stand komen van een (gecertificeerde) installatie zijn:

  • Opstellen Programma van Eisen (PvE).
  • Projectering: plaatsbepaling van brandmelders en alarmgevers.
  • Opstellen bestek/werkomschrijving, offerteaanvraag en eventueel gunningsadvies.
  • Bouwbegeleiding: controle op de kwaliteit van de uitvoering omtrent de brandmeldinstallatie.
  • Oplevering: begeleiding tijdens overdracht van installatiefase naar ingebruikname brandmeldinstallatie.
  • Onderhoud: uitvoeren beheerderstaken BMI.
  • Begeleiding technisch traject: beantwoorden vragen.

Noodverlichting en vluchtwegsignalering

Als eigenaar, huisvester en/of werkgever kunt u volgens de Arbo-wet en het Bouwbesluit verplicht worden gesteld om adequate noodverlichting, veiligheidssignalering en vluchtwegsignalering aan te brengen in uw gebouw of arbeidsplaats. Natuurlijk wilt u dat er in geval van nood goed licht is en dat duidelijk is waar de nooduitgangen zijn.

Hiermee garandeert u primair de veiligheid bij noodsituaties en voorkomt u paniek. De noodverlichting gaat aan in situaties waarbij het licht uitvalt, waardoor de vereiste oriëntatieverlichting geborgd is.

Om te kunnen voldoen aan de voorschriften van de Nederlandse overheid, moet uw gebouw voorzien zijn van vluchtwegsignalering zoals omschreven in de norm NEN 6088 en NEN 1838. Een projectering (plaatsbepaling) van de vluchtwegsignalering, opgesteld door DVTadvies, voldoet aan deze norm.

Onderhoudsplicht

Noodverlichting en vluchtwegsignalering zijn veiligheidsinstallaties. U heeft daarvoor een periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk wordt geadviseerd dat u de systemen voor noodverlichting en vluchtwegsignalering minstens één keer per jaar kan laten inspecteren.

Regelmatige controle en onderhoud zijn belangrijk en noodzakelijk, want geen of achterstallig onderhoud leidt snel tot mogelijke uitval van de vluchtwegsignalering en dus tot onveilige situaties en onnodige kosten.

Als gebouweigenaar bent u verplicht om te voldoen aan de zorgplicht. Dit houdt in dat uw installatie te allen tijde moet voldoen aan wet- en regelgeving.

Deskundig op het gebied van brandveiligheid

Als eigenaar, huisvester en/of gebruiker van de installatie kunt u een onafhankelijke deskundige inschakelen. DVTadvies is een onafhankelijke deskundige op het gebied van noodverlichtingsinstallaties en vluchtwegsignaleringssystemen.

Wij kunnen u in het jaarlijkse onderhoud adviseren en de controle van de projectering (plaatsbepaling) van uw vluchtwegsignalering uitvoeren. Daarbij bepalen wij of uw installatie nog voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

Meer weten?

Wit u een advies over brandmeldinstallaties, noodverlichting of vluchtwegsignalering? Neem dan contact met ons op. Dat mag ook via het onderstaande formulier.

"Ik ben blij met de ontspannen sfeer en de grote collegialiteit hier bij DVTadvies."

Durk van der Werf
Adviseur brandveiligheid