Directievoering en toezicht

DVTadvies: expert in directievoering en toezicht houden

Wij zorgen bij uw bouwproject voor een duidelijke projectorganisatie, met adequate verslaglegging. Zo laten wij de uitvoering van uw bouwproject zo soepel en goed mogelijk verlopen. Hierbij sturen wij op intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de opdrachtgever, uitvoerende partijen, adviseurs en derden. Het is immers van groot belang dat iedereen weet wat ieders taken en bevoegdheden zijn en hoe zij samenwerken en communiceren.

Voor een opdrachtgever van een bouwproject is de uitvoeringsfase de meeste kritische projectfase. In deze fase wordt het ontwerp immers omgezet naar een daadwerkelijk gebouw. Daarna wordt het gebouw opgeleverd. Kortom: bij de realisatie van het gebouw komt veel kijken.

Uw belangen zijn onze prioriteit

Ondanks een goede voorbereiding kan er tijdens de uitvoeringsfase van alles misgaan. Dit komt meestal doordat er bij de uitvoeringsfase meerdere partijen betrokken zijn. Het betreft vaak een eenmalige samenwerking van adviseurs en aannemers. Zij hebben allen verschillende belangen in tijd, geld en organisatie. Deze belangen stroken bovendien vaak niet met het belang van de opdrachtgever. De voortgang en de kwaliteit van het bouwproject moeten echter altijd voor gaan, boven de individuele belangen.

In de praktijk blijkt dat een onafhankelijke, zakelijk denkende en externe partij de uitvoeringsfase kan bevorderen.

DVTadvies vormt als directie van een bouwproces de ogen en oren van u als opdrachtgever op de bouwplaats. Als directievoerder en toezichthouder is het onze primaire taak om toe te zien op een correcte uitvoering van het werk: leveren de uitvoerende partijen wat contractueel is overeengekomen en wat beschreven is in het bestek?

Directievoerder en toezichthouder: één team

DVTadvies beschouwt de directievoerder en toezichthouder als één team met diverse taken. De directievoerder vervult de rol van bewaker van het contract, het geld en de projectorganisatie. De toezichthouder bewaakt de kwaliteit, planning en administratie. Bovendien zorgt hij ervoor dat tijdens de bouwfase de wetten ten aanzien van veiligheid en gezondheid worden nageleefd. De toezichthouder is daarmee het verlengstuk van de directievoerder.

In het belang van de klant hechten wij grote waarde aan een goede en complementaire samenwerking tussen de directievoerder en toezichthouder. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse en onafhankelijke aansturing van de uitvoeringsfase. Zij sturen namens de opdrachtgever verschillende partijen aan om met elkaar het optimale resultaat te behalen.

Zoekt u ondersteuning in de vorm van directievoering en toezicht houden?

Wij doen dit voor diverse grote partijen en vertellen u uiteraard graag meer hierover. Neem dus gerust contact met ons op.

“Betrouwbaarheid, professio­naliteit, integriteit en persoonlijk contact zijn de basis voor elke duurzame relatie.”

Eric Vertuin
Technisch commercieel manager brandveiligheid en bedrijfshuisvesting