BREEAM

Met BREEAM maken wij duurzaamheid meetbaar

Wij kunnen optreden als BREEAM-NL Expert en als BREEAM-NL Assessor. Twee verschillende rollen, die we hieronder toelichten.

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. (Meer informatie: zie www.breeam.nl)

BREEAM-NL is hét instrument om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar te maken. BREEAM-NL let op materiaalgebruik, energiegebruik én op de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving. BREEAM is de meest complete en gecertificeerde methodiek voor het meten van de duurzaamheid van gebouwen.

Binnen Nederland is de Dutch Green Building Council (DGBC) de beheerder en ontwikkelaar van het BREEAM-NL keurmerk. De DGBC is een missie gedreven netwerkorganisatie met bijna 400 participanten uit de bouw- en vastgoedwereld.

Verschillend keurmerken

BREEAM-NL omvat verschillende keurmerken:

 • BREEAM-NL Nieuwbouw
 • BREEAM-NL In-Use (bestaande bouw)
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling
 • BREEAM-NL Sloop en demontage
 • BREEAM-NL Infra

Gebruiksfuncties van BREAAM-NL

BREEAM-NL Nieuwbouw is bruikbaar op gebouwen met de volgende gebruiksfuncties:

 • Kantoren
 • Retail (winkels)
 • Scholen
 • Bedrijfsgebouwen
 • Woningen
 • Datacenters

Voor het beoordelen van hierboven genoemde gebouwtypen moet een maatwerk procedure (Bespoke) aangevraagd worden.

BREEAM-NL In-Use

BREEAM-NL In-Use kijkt niet alleen naar de gebouweigenschappen, maar ook naar het beheer en het gebruik van het gebouw. Dit is terug te vinden in een verdeling in Asset, Beheer en Gebruik.

 • Het gebouw, valt onder Asset.
 • Exploitatie van het gebouw valt onder Beheer.
 • Hoe gebruikers hun activiteiten in het gebouw managen, valt onder Gebruik.

DVTadvies: BREEAM-NL Expert of BREEAM-NL Assessor

Voor de toepassingsgebieden Nieuwbouw en In-Use kan DVTadvies de juiste ondersteuning bieden voor het behalen van het BREEAM-NL certificaat.

Als BREEAM-NL Expert adviseren wij over het laten certificeren van gebouwen volgens BREEAM-NL normen, zoals vastgelegd in het gekozen keurmerk. De Expert helpt bij de voorbereiding van een assessment. De Expert is niet gemachtigd om zelf een assessment uit te voeren. Dit wordt gedaan door Assessoren. Onze Experts nemen deel aan de jaarlijkse terugkomdagen van de DGBC om up-to-date te blijven.

De BREEAM-NL Assessor is onafhankelijk en beoordeelt gebouwen op hun duurzaamheid volgens de BREEAM-NL normen. Het advies van de BREEAM-NL Assessor vormt de basis voor certificatie door de DGBC.

Meer weten over BREEAM?

Natuurlijk vertellen wij u graag meer over BREEAM en hoe wij u ook op dat gebied kunnen helpen. Neem gerust contact met ons op!