Bouwprojectmanagement​

Specialist in bouwprojectmanagement

Het leveren en uitvoeren van bouwprojectmanagement is één van de kerndisciplines van DVTadvies.

Bouwprojectmanagement betekent voor ons:

  • het integreren van mensen, afdelingen, organisaties, middelen en technische mogelijkheden;
  • het structureel oplossen van een gemeenschappelijk onderkende probleemstelling, waarbij we rekening houden met de belangen van alle betrokkenen;
  • een tijdelijke managementomgeving (eventueel volgens Prince2).

Ervaring in complexe processen

U bent bij ons verzekerd van vakkundige begeleiding van uw project door onze brede kennis van interne procedures. Dankzij veelvuldige samenwerking met politieke, ambtelijke en commerciële organisaties hebben wij deze kennis in huis.

Optimale samenwerking

DVTadvies heeft als doel om u te ‘ontzorgen’. Dit doen wij door ons advies zoveel mogelijk af te stemmen op uw wensen als opdrachtgever, zodat wij als projectpartners optimaal kunnen samenwerken.

Afspraak is afspraak

Bouw- en huisvestingsprojecten vragen om begrenzing als het gaat om GOTIK / GrOTIK:

  • Geld
  • Risico’s
  • Organisatie
  • Tijd
  • Informatie
  • Kwaliteit

Gefaseerd projectplan

Onze goed opgeleide projectmanagers maken vooraf een gefaseerd projectplan. Wij leggen in worden de verschillende, herkenbare stappen van het project vast. Via voortgangsrapportages houden wij u tussentijds op de hoogte van de vorderingen. U heeft op cruciale momenten de juiste documenten in handen voor het maken van strategische keuzes.

“Ik help klanten graag bij het zoeken naar de balans tussen wat moet en wat kan.”

Arco de Koning
Projectmanager / adviseur