Bedrijfshuisvesting

Wij ontzorgen bij vraagstukken over huisvesting

DVTadvies is verantwoordelijk en betrokken als technisch adviseur, ontwerper en projectmanager bij diverse huisvestingsprojecten. Bedrijfshuisvesting is dan ook één van onze specialisaties. Samen werken wij eraan om opdrachtgevers optimaal te ontzorgen op het gebied van huisvestingsvraagstukken.

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over een groot scala van onderwerpen, zoals energie, duurzaamheid, het ontwerpen en beheren van technische installaties, het verzorgen van vergunningen en het houden van toezicht op onderhoud.

Verschillende rollen

Binnen een opdracht kunnen onze projectmedewerkers verschillende rollen vervullen, zoals de rol van adviseur, opzichter, projectmanager of directievoerder. Zij worden ondersteund door tekenaars, kostendeskundigen en toezichthouders. De projectleider blijft altijd uw aanspreekpunt, waarbij hij gebruikmaakt van een volwaardig integraal adviesteam. De projectmedewerkers zijn breed inzetbaar en hebben aantoonbare ervaring met complexe projecten, planmatige en budgettaire uitdagingen en veeleisende organisaties. De focus ligt altijd op de klanttevredenheid. DVTadvies doet dan ook net dat stapje extra voor u als klant.

Integrale aanpak

Daar waar andere technische adviesbureaus zich focussen op slechts één van de vele specialisaties, biedt DVTadvies een integrale aanpak van technische advisering en projectmanagement. De huidige markt van technische adviesbureaus is grofweg als volgt in te delen:

  • Architectenbureaus en bouwkundig adviesbureaus;
  • Bureaus voor bouwprojectmanagement, toezicht en directievoering;
  • Bureaus voor tekenwerk, kostenraming en bestekken;
  • Constructeurs;
  • Elektrotechnische en werktuigbouwkundige adviesbureaus.

Het integrale DVT adviesteam helpt u graag op alle genoemde disciplines!

De voordelen

Een dergelijke aanpak levert u de volgende voordelen op:

  • Eén-op-één dienstverlening aan u als opdrachtgever met de projectleider als aanspreekpunt.
  • Geen overbodig gebruik van onnodige specialisaties.
  • Hoge kwaliteit en snelheid door geaccepteerde standaardisatie van de werkzaamheden.
  • Minder coördinatie en afstemming dankzij nauwe samenwerking in integrale adviesteams.
  • Tijd- en kostenbesparing.

Voorkom versnippering: bij DVTadvies vindt u alle specialisaties onder één dak!

"Oplossingsgericht, snel en gedreven: het zijn belangrijke pijlers van onze dienstverlening."

Arco van Kooten
Operationeel directeur